h

Brief aan cultuurwethouder Jan van Loon

23 september 2013

Brief aan cultuurwethouder Jan van Loon

PPOss, 20 september 2013
Geachte heer van Loon, beste Jan.

Wij snappen uw positief gevoel over de eerste bijeenkomst die plaats heeft gevonden over de op te stellen nieuwe cultuurvisie voor de gemeente Oss. Dat gevoel heeft u vast ontleend aan de reactie van uw ambtenaren die op de bijeenkomst rijkelijk vertegenwoordigd waren. Anders was het naar mijn waarneming met menige vertegenwoordiger uit de Osse samenleving die het wat resultaat betreft een teleurstellende bijeenkomst vonden.

De verwachting van velen was dat er gesproken zou gaan worden over de toekomst van met name museum en archief. De lezingen van historicus Gerard Rooijakkers en de cultureel ondernemer Hein te Riele waren interessant. Daarna kwam het niet veel verder dan stickers plakken achter een aantal kreten. Velen vroegen zich vertwijfeld af wat het doel van de avond was. Jammer dat de pers niet welkom was, dan had zij objectief verslag kunnen doen. U kunt onze waarneming nu wegzetten als een negatieve reactie van de SP.

Wij maken ons grote zorgen over de door u uitgezette koers. Als uw doel is het uitzetten van een nieuwe cultuurvisie voor Oss met meer draagvlak voor museum en archief, is het voor ons een raadsel waarom die discussie niet in het openbaar gevoerd kan worden. Hoe meer mensen er betrokken worden hoe beter, zouden wij denken. Als u zich afvraagt en ook Oss vraagt, welke mogelijkheden er zijn om een hoogstaand cultureel aanbod in Oss in stand te houden, dan moet u die discussie niet op voorhand belasten met een bezuiniging van &#8364 500.000 euro op museum & archief en &#8364 800.000 op de culturele sector in totaal. Alle deskundigen die zich over deze zaak hebben uitgesproken, hebben aangegeven dat bij een dergelijke rigoureuze bezuiniging de kwaliteit op de helling gaat. Saillant detail is nog dat vorig jaar de door u aangetrokken adviseur Alex de Vries nog tot de conclusie kwam dat Oss geen overdaad heeft aan instellingen op het gebied van kunst en cultuur en dat een bezuiniging van maximaal &#8364 200.000 op termijn haalbaar was.

Wat zich ook wreekt is dat er geen openbare stukken zijn waarin de bezuinigingstaakstelling met cijfers wordt onderbouwd en wat de beweegredenen zijn, anders dan dat museum en archief het uitstekend doen, maar dat er toch ergens bezuinigd moet worden. Uw handelen is niet transparant. Er blijken wel scenariostudies te zijn die aan de bezuinigingstaakstelling ten grondslag liggen, met vergaande gevolgen.
Zoals het scenario dat Museum Jan Cunen, Stadsarchief (en naar wij horen ook de Lievekamp) onder directie en beheer van de bibliotheek komen, in een nieuw te vormen cultuurcluster. &#220berhaupt staat er weinig op papier en komt er met flarden iets via de pers naar buiten zoals uw opvatting om de amateursector te zien als het fundament van het cultuurbeleid. En dat u met veel betrokkenen gesproken heeft over de visie van het college op kunst en cultuur en dat u daar veel begrip voor ontving. Maar over die visie heeft u nog nooit in het openbaar gesproken.

In hoeverre kan er nog vrij en met open vizier over de toekomst van de Osse cultuur worden nagedacht? In hoeverre heeft u de zaken al niet achter de schermen geregeld? Wij vinden het alles bij elkaar een erg onbevredigende gang van zaken. Wij pleiten voor openheid van zaken, openbaarheid van besprekingen en ruim baan voor de inwoners van onze gemeente om, zonder het bezuinigingsmes op tafel, aan de zoektocht naar een nieuwe cultuurvisie te kunnen deelnemen.

Namens de fractie van de SP,

Paul Peters

U bent hier