h

Verontruste medewerkers bij Zorgorganisatie Pantein

24 augustus 2013

Verontruste medewerkers bij Zorgorganisatie Pantein

zorg
Afgelopen weken heeft zorgorganisatie Pantein vooruitlopend op de gevolgen van het Zorgakkoord een nieuw concept sociaal plan gepresenteerd aan de medewerkers. De ondernemingsraad van Pantein heeft in een aantal bijeenkomsten het nieuwe plan toegelicht.
Dit nieuwe sociaal plan heeft voor de medewerkers vervelende consequenties.

Er zullen ontslagen gaan vallen bij Pantein.Hierdoor is er onrust ontstaan bij medewerkers. Pantein loopt vooruit op een aantal zaken.
De regering moet nog in de Eerste en Tweede Kamer over het Zorgakkoord gaan beslissen.Binnen het zorgakkoord zijn een aantal maatregelingen verzacht en de invoering van het vernieuwde akkoord is pas in 2015. Dus waarom nu al daarop vooruitlopen is de vraag die de SP stelt.
Pantein komt op voorhand met een nieuw sociaal plan waarin een aantal maatregelingen zijn opgenomen o.a.:
- Bij ontslag begeleiden van werk naar werk (terwijl er in de zorg geen werkaanbod is)
- Outplacement procedures
- Premie bij ontslag op eigen iniatief

De SP heeft vorige week al vragen gesteld aan het college, maar stelt naar aanleiding van de onrust bij de medewerkers opnieuw vragen aan het college. Klik hiervoor op de volgende tektst: vragen over massa-ontslag thuiszorg

Voor informatie namens de SP:
Marie Therese Janssen
0630034616

U bent hier