h

Behoud parkeergelegenheid ouderenwoningen Begijnenstraat.

1 juni 2011

Behoud parkeergelegenheid ouderenwoningen Begijnenstraat.

sp
In Oss zijn er voor de bewoners van verschillende wijken problemen met het parkeren van hun auto. Een oplossing wordt gezocht in betaald parkeren waarbij bewoners een parkeervergunning kunnen kopen om vrij te kunnen parkeren in de wijk. Automobilisten van buiten de wijk moeten voor hun parkeerplek betalen. Of betaald parkeren wordt ingevoerd in een buurt wordt bepaald aan de hand van een enquete onder de bewoners. Stemt een meerderheid van de bewoners daarmee in dan wordt betaald parkeren ingevoerd.

Ook in de het gebied dat bestaat uit Krakenburg, Fratershof, Begijnenstraat en Driek van Erpstraat hebben de bewoners hiervoor gekozen. Een groep bewoners zal hierdoor echter ernstig in de problemen komen. Bewoners van de aanleunwoningen en ouderenflats in de Begijnenstraat maken nu gebruik voor een parkeerplaats voor vergunninghouders. De mensen die hiervan gebruik maken, hebben een vergunning gekregen omdat ze niet meer zo ver kunnen lopen maar ondanks hun hoge leeftijd nog wel kunnen autorijden. Niet vergunninghouders mogen daar niet parkeren. De bewoners zijn daardoor de hele dag verzekerd van een parkeerplaats dicht bij hun huis.

Bij invoering van betaald parkeren vervalt in de Begijnenstraat de mogelijkheid van parkeerplaatsen voor vergunninghouders. De parkeerplaatsen naast de ouderenflats in de Begijnenstraat worden namelijk ook opgenomen in het betaald parkeren gebied. Er is hiervoor zelfs al een parkeermeter geplaatst bij de inrit naar deze parkeerplaats. Een zeer uitnodigende voorziening voor potentiele parkeerders. Het gevolg zal zijn dat de bewoners van de ouderenflats niet meer verzekerd zijn van een parkeerplaats naast hun flat terwijl de loopafstand van hun huis naar de auto in een van de omliggende straten te groot is.

Dit is een zeer ongewenst effect van de invoering van betaald parkeren in dit gebied.

Gezien het bovenstaande heb ik een aantal vragen aan het college van B&W.

1. Was u bij de invoering van betaald parkeren in het gebied van Krakenburg, Fratershof, Begijnenstraat en Driek van Erpstraat op de hoogte van de parkeervergunningen voor ouderen in de Begijnenstraat?
2. Bent u het met mij eens dat ouderen gedurende de hele dag een parkeerplaats dicht bij hun woning nodig hebben?
3. Bent u met mij eens dat de parkeerplaats voor vergunningenparkeren naast aanleunwoningen en ouderenflats gehandhaafd moet blijven?
4. Zo ja, gaat u op korte termijn maatregelen nemen om op de aangegeven parkeerplaats vergunningenparkeren mogelijk te houden en de parkeerplaats uit te sluiten voor het algemene betaald parkeren systeem?
5. Zo nee, kunt u garanderen dat de ouderen die in deze flat wonen binnen een haalbare loopafstand kunnen parkeren, niet alleen overdag maar ook in de avond als er overal en door iedereen gratis kan worden geparkeerd?

De invoeringsdatum van het betaald parkeren in het gebied Krakenburg, Fratershof, Begijnenstraat en Driek van Erpstraat is vastgesteld op 1 juni 2011.
Snelle beantwoording van de vragen is daarom geboden.

Namens de fractie van de SP

Jan Zoll
Albert Arends

U bent hier