h

11 Redenen om SP te kiezen

27 oktober 2010

11 Redenen om SP te kiezen


 • Samenwerking voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid
 • Oss moet een sociale gemeente blijven
 • Nog meer mensen betrekken bij hun wijk of dorp
 • Alles op alles om de woningbouw op gang te houden
 • Zoveel mogelijk voorzieningen op wijk en dorpsniveau
 • Jongeren ruimte geven en serieus nemen
 • Een sterk en bloeiend verenigingsleven
 • Onveiligheid aanpakken
 • Aandacht voor natuur, milieu, duurzaamheid en dieren
 • Cultuur bevorderen in plaats van afbreken
 • Oss een sterke stad en goede leefbaarheid in de dorpen

U bent hier