h

Meer geld naar praktijkonderwijs

25 maart 2008

Meer geld naar praktijkonderwijs

Afgelopen raadsvergadering werd er gesproken over praktijkschool De Singel. Het gebouw is broodnodig aan verbetering/vervanging toe. Niet alleen het gebouw maar ook voor personeel en materieel is extra geld nodig. Op verzoek van SP-Kamerlid Jasper van Dijk krijgt het praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen extra geld.

In een debat wees Van Dijk op het feit dat praktijkscholen bekostiging mislopen omdat ze kleiner zijn dan gewone scholen. Staatssecretaris Van Bijsterveldt erkent die ongelijkheid en heeft de regeling aangepast.

Van Dijk: “Dit is een mooie stap vooruit. Scholen voor praktijkonderwijs zijn ongelooflijk belangrijk voor kwetsbare kinderen. Na een werkbezoek in Boxmeer werd mij duidelijk dat de bekostiging voor deze scholen niet helemaal juist was. Nevenvestigingen krijgen pas geld als zij 120 leerlingen hebben, terwijl zij vaak minder leerlingen hebben omdat het per definitie kleine scholen zijn. Van Bijsterveldt heeft de ondergrens op mijn verzoek verlaagd tot 80 leerlingen."

De regeling gaat in per 1 augustus 2008 en geeft recht op aanvullende bekostiging voor personeel en materieel.

U bent hier