h

Osse afdelingsbestuur zeer content met SP-verkiezingsprogramma

6 september 2006

Osse afdelingsbestuur zeer content met SP-verkiezingsprogramma

Op 31 augustus is het concept-verkiezingsprogramma van de SP gepresenteerd. Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering heeft de Osse afdeling het programma besproken en bediscussieerd.

Er was veel lof voor en tevredenheid over het verkiezingsprogramma. Onze vragen en (aanvullende) voorstellen worden aan de regioconferentie op 16 september voorgelegd. Op 7 oktober zal vervolgens het congres het verkiezingsprogramma definitief vaststellen.

U bent hier