h

SP: Kindervakantieweek Berghem moet doorgaan

22 mei 2006

SP: Kindervakantieweek Berghem moet doorgaan

De kindervakantieweek in Berghem is al jaren een bekend fenomeen. Vorig jaar deden er maar liefst 525 kinderen mee. Afgelopen winter heeft de gemeente een aantal zandpaden in het bos afgesloten om ongewenst autocross- en ander verkeer te belemmeren. Daar dreigt de kindervakantieweek de dupe van te worden. Dit omdat het overgebleven toegangspad te smal is voor zo'n grootschalig evenement.

Adrie GeertsAdrie Geerts en Wim van Dorst gingen voor de SP op onderzoek uit. Ze kwamen tot de conclusie dat de kindervakantieweek moet doorgaan en niet de dupe mag worden van de voorheen genomen verkeersmaatregelen. Het terrein moet gedurende de vakantieweek goed en veilig bereikbaar zijn.

De SP roept daarom het gemeentebestuur op om samen met de Stichting Jeugd en Jongeren uit te zoeken hoe het terrein gedurende de vakantieweek goed en veilig ontsloten kan worden op een manier die past bij de omgeving. Dit moet op korte termijn gebeuren. Hieronder de brief die op 22 mei naar het gemeentebestuur is gestuurd.


Geachte heer Klitsie,

Naar aanleiding van een verontrustend artikel in Brabants Dagblad afgelopen donderdag over het niet doorgaan van de Kindervakantieweek in Berghem hebben wij contact opgenomen met de voorzitter van de Stichting Jeugd en Jongeren Berghem, mevrouw Ans van der Burgt en samen met haar de situatie ter plaatse bekeken. Van mevrouw van der Burgt begrepen we dat u op de hoogte bent van de situatie. Verder vertelde zij dat er in de Kindervakantieweek dagelijks twee keer een colonne van 20 tractoren met aanhangwagens wordt ingezet voor het vervoer van de kinderen en op woensdag zelfs vier keer. Ook de ouders worden dan namelijk op die manier opgehaald omdat men geen auto's in het bos wil.

Na overleg met onze fractie wil ik u graag informeren over het feit dat de SP van mening is dat het voorstel van de gemeente om de tractoren met aanhangwagens over het speelterrein zelf te laten rijden in onze ogen géén optie is omdat dit het netto-speelterrein veel kleiner maakt, het speelterrein beschadigt met tractorsporen en vooral omdat dit grote bezwaren heeft voor de veiligheid.
Verder zijn we van mening dat de Stichting Jeugd en Jongeren Berghem gelijk heeft met haar stelling dat spelen en transport bij een groot evenement waar 600 kinderen bij zijn betrokken om veiligheidsredenen strikt gescheiden moet blijven.

Daarom verzoeken wij de gemeente om te bezien of het voorstel dat de Stichting Jeugd en Jongeren Berghem op 4 maart 2006 aan de gemeente heeft gedaan aanknopingspunten biedt om het terrein zodanig in te richten en te ontsluiten dat spelen en transport voldoende ruimtelijk gescheiden zijn, de organisatie voldoende overzicht kan houden over de situatie en de veiligheid niet in het geding komt.

Verder verzoeken wij de gemeente om te bezien of drie dennebomen en twee berken mogen worden verwijderd waardoor de tent wat kan worden opgeschoven, zodat er meer speelruimte overblijft.

Wij hebben begrepen dat de Stichting Jeugd en Jongeren Berghem binnen twee weken duidelijkheid nodig heeft omdat anders de tijd te krap wordt om de Kindervakantieweek dit jaar nog te organiseren. Daarom zouden wij een snelle reactie van de gemeente zeer op prijs stellen.

Namens de SP-fractie Oss,

Adrie Geerts

U bent hier