h

SP team gooit hoge ogen bij Rode Kruis dictee

14 december 2005

SP team gooit hoge ogen bij Rode Kruis dictee

Bij het regionaal dictee scoorde het SP gelegenheidsteam boven verwachting een vierde plaats tussen taalkundige grootheden als het TBL en het Maaslandcollege.

De SP’ers presteerden zeer constant:
Carla Steenman (21 fouten),
Henk van Gerven (21 fouten),
Chris Ermers (20 fouten) en
Lilian Marijnissen (18 fouten).

Gemiddeld 20 fouten ten opzichte van het regionale gemiddelde van 34. En dat allemaal voor het goede doel!!!

U bent hier