h

Voorbereidingen Osse locaties ziekenhuis gaan gewoon door

3 september 2005

Voorbereidingen Osse locaties ziekenhuis gaan gewoon door

Bijna dagelijks zijn de ontwikkelingen rond het ziekenhuis Bernhoven in het nieuws in de media. Woensdag 31 augustus was er op de lokale TV een interview te zien met SP wethouder Henk van Gerven over het komende debat in de Tweede Kamer over Bernhoven. Omdat Henk daarbij niet vermeldde dat dit debat al op 11 augustus was vastgelegd, dacht het bestuur van het ziekenhuis dat er nieuwe acties op stapel stonden.

Toon VoetsEen misverstand was geboren en politieke partijen schoten onmiddellijk in de stress. Jammer en onnodig. En na uitleg aan het ziekenhuis lopen de voorbereidingen voor locaties in Oss voor het nieuw te bouwen ziekenhuis gewoon door. Er treedt geen tijdverlies op en gelukkig loopt het met een sisser af.

Er komen van veel mensen vragen over de stand van zaken met de onderhandelingen over de mogelijke locaties. De SP fractie neemt volop deel aan de gesprekken met het college van burgemeester en wethouders over goede locaties in Oss. Het zal duidelijk zijn dat hierover niet alles openbaar kan. Niet alle locaties, die voor het ziekenhuis interessant zijn, zijn eigendom van de gemeente. Dat betekent dat er voorzichtig omgegaan moet worden met informatie. We willen voorkomen dat speculanten snel gronden op gaan kopen als ze horen dat die gronden nodig zijn. En soms moet er overlegd worden met andere instanties omdat die voor sommige locaties toestemming zullen moeten geven. Dit soort gesprekken en voorbereidingen doe je niet via de krant, maar rechtstreeks met de betrokkenen.

Vanaf het begin heeft de fractie van de SP zich op het standpunt gesteld dat zo snel mogelijk in het openbaar verantwoording moet worden afgelegd. Op 22 juni is met de andere fractievoorzitters afgesproken dat vóór eind september een openbare raadsvergadering zou worden gehouden. En gisteren heb ik als tijdelijk voorzitter van de gemeenteraad de uitnodiging voor de extra vergadering van 16 september laten versturen naar de raadsleden. Tijdens die extra vergadering zal het college verantwoording afleggen over de vorderingen van de afgelopen maanden en over de locaties die aan het bestuur van het ziekenhuis worden aangeboden. De SP fractie zal dan uitleg geven over onze deelname aan de voorstellen om het ziekenhuis voor Oss te behouden. In alle openbaarheid zullen we uitleggen hoe ons standpunt tot stand is gekomen.

Toon Voets (fractievoorzitter)

Zie ook:

U bent hier