h

Stemmen op de markt

1 september 2005

Stemmen op de markt

Vandaag heeft de SP het college gevraagd om mee te doen aan een landelijk experiment wat tot doel heeft de opkomst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. Kern van de zaak is dat kiezers op ieder stemlokaal in Oss kunnen gaan stemmen en dat er bv ook een extra stemlokaal op de markt neergezet kan worden.

Aan College van B&W en de gemeenteraad van Oss

Oss, 1-9-2005

Betreft: vraag ivm opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen

Geacht college,

Via de media heb ik vernomen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een experiment mee wil financieren om de opkomst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 te bevorderen.

In plaats van een oproepkaart krijgen kiezers een kiezerspas thuisgestuurd. Het voordeel hiervan is dat iedereen zonder rompslomp in een stemlokaal naar keuze kan stemmen. Mensen zijn dan niet meer gebonden aan het stemlokaal in hun buurt.

Eerdere experimenten in 2004 bij verschillende verkiezingen zijn goed verlopen.
Een dergelijk systeem maakt het voor gemeentes ook mogelijk om extra (mobiele) stemlokalen in te richten op plekken waar veel mensen komen.

Omdat de verkiezingen volgend jaar op een dinsdag vallen zou het voor Oss een mooie mogelijkheid om een stemlokaal op of vlak bij de weekmarkt in het centrum in te richten.
Ik heb begrepen dat het ministerie 50 eurocent per inwoner bij wil dragen in de meerkosten.
De reden dat ik nu vragen over dit onderwerp stel is dat de sluitingstermijn voor de aanmelding bij het ministerie al in september is.

Hierbij mijn vragen:

  1. Bent u bereid om Oss aan te melden bij het ministerie om mee te doen aan dit grootschalige experiment?
  2. Bent u bereid om, mits u aan het experiment mee wil doen, een extra stemlokaal in te richten op of in de nabijheid van de Osse weekmarkt en/of een andere plek in Oss waar veel mensen komen?

Paul PetersMet vriendelijke groet,

Namens de fractie van de SP,

Paul Peters

U bent hier