h

Bezuiniging jongerencentrum teruggedraaid

2 september 2005

Bezuiniging jongerencentrum teruggedraaid

In April heeft de SP bij monde van Mari-Anne Marijnissen zich fel verzet tegen de bezuinigingsplannen van Diagonaal, bij jongerencentrum Het Honk. Juist in deze tijd moeten er voldoende jongerenwerkers zijn en moet het Honk, als plek voor jongeren, zoveel mogelijk open zijn.

De SP is dan ook blij met de uitkomst van de gesprekken van SP-wethouder Ermers met Stichting Diagonaal. Er is besloten om de bezuiniging van 16 uren op het Honk terug te draaien.

Hieronder vindt u een gedeelte uit de brief van Chris Ermers.


Aan de leden van de gemeenteraad en de leden van de raadscommissie maatschappelijke participatie

Geachte leden,

Chris ErmersOp 2 juni 2005 heeft de gemeenteraad door middel van een motie uitgesproken dat hij de mening is toegedaan dat de bezuiniging op het C-team van Diagonaal ongedaan zou moeten worden gemaakt en er voldoende capaciteit aanwezig moet zijn om activiteiten te organiseren op “ ’t Honk”. De gemeenteraad droeg het college op om daarover opnieuw in gesprek te gaan met Stichting Diagonaal.

Het college heeft in de maand juni een tweetal gesprekken gevoerd met stichting Diagonaal. Daarin zijn afspraken gemaakt die tegemoet komen aan de raadsuitspraak. Ik wil u hierover informeren.

Op de eerste plaats kan ik u melden dat de bezuiniging van 16 uur op de openstelling van het jongerenwerk bij “ ’t Honk” spoedig zal worden teruggedraaid. Omdat Stichting Diagonaal personeel voor de extra openstelling zal gaan werven, kan het enige tijd duren voordat de bezetting op “ ’t Honk” weer terug is op het oude niveau. Er is wel afgesproken om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de openstelling.

U bent hier