h

Indrukwekkende persconferentie ‘Red de solidariteit’

17 december 2003

Indrukwekkende persconferentie ‘Red de solidariteit’

Indrukwekkend was de persconferentie van het comité ‘Red de Solidariteit’. Carla Steenman, initiatiefneemster en woordvoerder van het comité, legde uit waarom zij dit initiatief had genomen.

Carla Steenman“Het begon allemaal op Prinsjesdag toen ik de eer had om koningin voor een dag te zijn. Ik las de alternatieve troonrede voor, een reactie op de aangekondigde bezuinigingen, en beloofde toen om niet alleen voor te lezen waar ik het niet mee eens was maar er ook iets aan te doen. Ik zou er nog op terugkomen. En beloofd is beloofd.

Het is inmiddels bijna kerstmis en de vooruitzichten zijn er niet veel beter op geworden. Als een rollende donder komen de bezuinigingen op ons af. Ondertussen is het maar al te duidelijk geworden welke groepen het hardst getroffen gaan worden. En niet zo’n beetje ook. Het zijn de mensen met de minste financiële draagkracht; het zijn de mensen die vaak op bewonderenswaardige wijze zich in hun lot van chronisch zieke of gehandicapte schikken, het zijn de mensen die voor ons gezorgd hebben en nu zij zelf zorg nodig hebben vaak liever dood zijn dan daaraan overgeleverd. Steeds opnieuw word ik hier oprecht kwaad over.

Cijfers tuimelen door elkaar. Sommige groepen kunnen er wel tot zo’n 8% in koopkracht op achteruit gaan, de eigen bijdrage voor thuiszorg gaat maar liefst zo’n 150% omhoog, de armoede neemt voor het eerst weer toe, weer meer kinderen die in armoede op moeten groeien en dat zijn er nu al zo’n 360.000. Laat de cijfers op je inwerken en besef wat ze beteken voor mensen van vlees en bloed.

Is dat eerlijk? In ons, ondanks alles, nog altijd rijke land kunnen wij keuzes maken. Is dat wat wij kiezen, wat we met zijn allen willen? Blijken hieruit de normen en waarden die wij belangrijk vinden?

Ik bedacht laatst hoe ik deze bezuinigingen uit zou moeten leggen aan de kleuters van mijn klas, want dat is wat ik de andere dagen doe als ik niet voor koningin speel. Het zou denk ik hierop neerkomen: Jongens we moeten zuinig aan doen met de koeken voor de fruitkring (zo heet dat, weet u nog?). De kinderen die 3 koeken hebben mogen ze houden (want zo is het, als u gezond bent, werk hebt, het liefst in het bedrijfsleven en gezonde kinderen hebt is er op inkomensgebied niet zoveel aan de hand in 2004 becijferde het Nibud na prinsjesdag. (Als je topmanager bent is er natuurlijk helemaal niets aan de hand) Maar goed 3 of meer koeken mag je houden. Alle kinderen met een halve koek leveren echter nu de helft in.

De kinderen zouden het absoluut niet eerlijk vinden, en terecht…op die leeftijd leren we ze nog wat eerlijk delen is.”

Hans Wijnakker, namens regionaal genootschap fysiotherapie “Hart van Brabant”, Han Kremers directeur van het Verdihuis voor opvang van daklozen, Ton van den Bosch namens de ouderenbonden en dominee Jan van Drie namens het regionaal armoedeplatform en Ronald van der Schoot vertelden ieder vanuit hun achtergrond hoe de kabinetsplannen als onrechtvaardig, ja zelfs als immoreel worden gezien.

Maar liefst 32 organisaties en personen uit Oss steunen dit initiatief van de SP. Vakbonden, politieke partijen, ouderenbonden, zorginstellingen zijn solidair. Tienduizend kaarten zullen onder de Osse bevolking worden verspreid. Kaarten die terzijnertijd zullen worden aangeboden aan Den Haag.

Dossier Red de Solidariteit

U bent hier