h

Comité start campagne voor solidariteit

16 december 2003

Comité start campagne voor solidariteit

Ze zijn er nog, mensen die voor elkaar in de bres springen. Het zijn de mensen, ruim 30, die namens een instelling, belangengroepering, vereniging of op eigen titel hun stem gegeven hebben aan het comité Red de solidariteit Oss.

Woensdag 17 december om 16.00 uur, in het SP-gebouw aan de Linkensweg 40 a zal het pamflet gepresenteerd worden waarin hun gezamenlijke zorg over de (voorgenomen) bezuinigingen van het kabinet Balkenende is verwoord. Tevens zal dan het startsein worden gegeven voor het verspreiden van dit pamflet.

Ieder die zich ook zorgen maakt over het feit dat straks niemand gespaard zal blijven, en sommige (juist financieel) zwakke schouders wel heel veel ellende op hun bordje krijgen, zal zijn handtekening kunnen zetten en daarmee zijn stem laten horen. Zelfs in Den Haag weet nog geen mens hoe groot het koopkracht verlies voor sommige groepen zal zijn. Woensdag zullen een aantal sprekers, vanuit verschillende invalshoeken, de problemen die zij verwachten nader toelichten:

  • Han Kremers, directeur van het Verdihuis
  • Hans Wijnakker, namens het regionaal genootschap Fysiotherapie ‘Hart van Brabant’
  • Tom vd Bosch, namens de Osse Ouderenbonden
  • Jan van Drie, namens PROTA
  • Carla Steenman, initiatiefnemer/woordvoerder

Alle belangstellenden zijn woensdag van harte welkom om te komen en zeker ook om op een later tijdstip het pamflet mede te ondertekenen.

Dossier Red de Solidariteit

U bent hier