h

Opnieuw gesprek met 'Vita Nova'

12 september 2003

Opnieuw gesprek met 'Vita Nova'

Het actiecomité Zorg voor Vita Nova heeft woensdag 10 september een gesprek gehad met mevr. Drs.A.W.Geerdink, de inspecteur voor de Gezondheidszorg vestiging Noord -Brabant, over de situatie in Vita Nova.

Marleen ClaassenWoordvoerster Marleen Claassen: “We vinden overal erkenning en goede wil maar we zien in de praktijk dat de zorg op een onvoldoende peil is.” Inmiddels heeft de directie de volgende toezeggingen gedaan: binnen enkele weken zal er voldoende personele bezetting zijn om goede zorg te verlenen op alle afdelingen. Het mag niet meer voorkomen dat er geen personeel is op de afdeling. De bewoners krijgen voortaan op tijd hun eten, drinken en medicijnen.

Marleen:”We hebben goede hoop op succesvolle verbeteringen. We maken ons nog wel zorgen over nog meer bezuinigingen vanuit Den Haag.
In de laatste gemeenteraadsvergadering heeft de voltallige raad gestemd voor een motie van de SP om af te zien van de doorgevoerde rijksbezuiniging en de Stichting Zorg voor Ouderen Maasland die Vita Nova beheert voldoende geld te geven voor een menswaardige verzorging.”

In dit gesprek zijn o.a. aan de orde geweest:

  • Het tekort aan personeel
  • De werkdruk
  • Klachten van familie, bewoners en personeel.

Dit gesprek was aanleiding voor de inspecteur om versneld contact op te nemen met de directie en van Vita Nova.

In de bijeenkomst van het actiecomite met de directeur van Vita Nova (mevrouw Boekelman) en de voorzitter van de Raad van Bestuur (de heer van Osch) zijn de volgende punten toegezegd:

  • Binnen enkele weken zal er voldoende personele bezetting zijn om goede zorg te verlenen op alle afdelingen.
  • De 2,5 uur formatie per bewoner wordt daarom alleen nog maar ingevuld door verzorgenden (dus meer handen aan het bed).
  • Voorheen werd de aktiviteitenbegeleiding en de huishoudelijke dienst ook onder deze 2,5 uur gerekend. Deze zullen nu uit een ander potje betaald gaan worden.
  • Situaties dat er geen personeel op de afdeling aanwezig is mogen dan niet meer voorkomen. Ook mag het niet meer voorkomen dat de bewoners hun eten/drinken/medicijnen niet op tijd krijgen.
  • Het actiecomité is tevreden over de toezeggingen tot nu toe en over het feit dat er eindelijk door de directie serieus geluisterd wordt naar personeel en familie.
  • Het comité is hoopvol, wenst de directie en het personeel veel succes bij de komende verbeteringen, maar blijft vinger aan de pols houden.

U bent hier