h

TOP Oss naar de finale of uitgeschakeld?

27 april 2003

TOP Oss naar de finale of uitgeschakeld?

De toekomst van Toposs staat op het spel. Hoe is dat zo ver kunnen komen? Het bestuur van Toposs krijgt het niet voor elkaar de uitgaven en inkomsten in balans te houden. De gemeente heeft de club daarom geholpen met een aantal geldleningen.

Het Toposs bestuur slaagde erin de gemeenteraad te overtuigen dat door deze leningen de club financieel gezond zou blijven en de lening met rente normaal afgelost zou worden.

Dit bleek een misrekening, want er is nog geen cent afgelost, zodat de club nu een schuld van 2.147.076 euro (fl. 4.731.535,-) heeft bij de gemeente. Verder staat Toposs ook bij andere schuldeisers zwaar in het rood. Dus klopte het bestuur opnieuw bij de gemeente aan met het voorstel het stadion aan de gemeente te verkopen voor 6.500.000 euro. Dit voorstel is door de raad met grote meerderheid verworpen. (alleen de VVD was voor).

Op de eerste plaats is het prijskaartje veel te hoog, maar ook het steeds weer in gebreke blijven van het Toposs bestuur om hun afspraken (lees verplichtingen) na te komen heeft daartoe bijgedragen.

Het standpunt van de meerderheid van de raad is dat Toposs zijn eigen broek moet ophouden. Wel is de gemeente bereid de schuld van de leningen ( bijna 5 miljoen gulden) gedeeltelijk kwijt te schelden. Maar nog meer gemeenschapsgeld in een bedrijfstak, wat het betaald voetbal nu eenmaal is, te pompen vindt de raad, met uitzondering van de VVD, niet verantwoord.

Het bestuur van Toposs lijkt deze opvatting van de raad niet te accepteren en in plaats de hand in eigen boezem te steken, verwijten zij het college en de raadsleden Toposs de nek om te willen draaien.

Een garantstelling van een bestuurslid om 400.000 euro te betalen om Toposs te laten voortbestaan wordt echter niet nagekomen.
De uitlatingen van voorzitter Landsaat van Toposs hadden tot gevolg dat een aantal supporters hun woede richtte tot raadsleden en wethouders .Het werd een beschamende vertoning in de raadszaal. Het is zeer kwalijk dat het Toposs bestuur dit soort "supporters" gebruikt om hun eigen falen te verdoezelen en raadsleden probeert te beletten een beslissing te nemen naar eer en geweten en zonder bedreigd te worden.
Doordat het bestuur niet onmiddellijk en volledig afstand neemt van dit soort praktijken zet zij zichzelf buitenspel als betrouwbaar en serieus te nemen gesprekspartner.

Dat dit niet ten goede komt aan de kansen voor Toposs om te overleven kan zelfs een amateur voorspellen.

Dossier TOP Oss

U bent hier