h

Comité ‘Anna moet blijven’ opgericht

10 januari 2001

Comité ‘Anna moet blijven’ opgericht

Woensdagavond 10 januari 2001 is het comité ‘Anna moet blijven’ opgericht. Het comité is een initiatief van de SP. Het comité stelt zich ten doel om zowel het St Anna ziekenhuis in Oss als het St Joseph ziekenhuis in Veghel volledig te behouden.

Anna moet blijven!

Het comité is zeer verontrust over de plannen van de directie en het bestuur van het ziekenhuis om binnen tien jaar een nieuw ziekenhuis te bouwen ergens op het platteland tussen Oss en Veghel. Oss heeft al 125 jaar een ziekenhuis. Oss heeft 65000 inwoners. Alleen al om die reden is het onvoorstelbaar dat Oss geen ziekenhuis meer zou hebben. Inmiddels is het comité gestart met het vormen van een comité van aanbeveling.

Enkele mensen die tot nu toe al toegezegd hebben zitting te willen nemen zijn:
Wim van Miltenburg, voorzitter van het OVO, Jan van Drie, voorzitter Raad van Kerken, Wim Koopman, voorzitter centrale directie Hooghuis-lyceum,Jan Marijnissen, lid Tweede Kamer, Eppo van Veldhuizen, oud-burgemeester.

Van Veldhuizen: “Toen ik 21 jaar geleden burgemeester werd, telde Oss 47.000 inwoners. Er was toen meer aanbod aan voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, dan thans nu we 65.000 inwoners hebben. Het besluit om het ziekenhuis te sluiten is meer genomen vanuit de medische invalshoek en te weinig op sociale gronden. Er is ook nauwelijks over deze besluitvorming gediscussieerd in de Osse samenleving. Ik doe mee.”

Deze week start het comité met een grootscheepse handtekeningenactie gericht aan minister Borst om haar te bewegen zich onvoorwaardelijk voor behoud van het St Anna ziekenhuis uit te spreken. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden.

Dossier Ziekenhuis

U bent hier