h

Enquete over de WVG

2 oktober 2000

Enquete over de WVG

Het nieuwe college van BenW van Oss heeft bedacht, dat het afgelopen moet zijn met al die vervoerskilometers van de gehandicapten in Oss: FORS HET MES ERIN! Te beginnen in het jaar 2002; dan gaat er 1,6 miljoen gulden af.

De vervoersvoorziening is bedoeld voor gehandicapten, die vanwege hun geringe inkomen (minder dan anderhalf maal minimumloon) zonder die tegemoetkoming de deur bijna niet meer uitkomen. Daarop bezuinigen is schandalig, zeker in een tijd, dat het Nederland financieel voor de wind gaat.

Natuurlijk verzetten wij ons tegen die bezuinigingen. En wij niet alleen. In deze Tribune vindt u een enqueteformulier over de WVG, een initiatief van mensen van de gehandicapten- en ouderenorganisaties. Door het in te vullen en op een van de adressen te bezorgen, laat u uw stem horen.

Dossier WVG

U bent hier