h

Ossenaren waarderen informatie SP

2 augustus 2000

Ossenaren waarderen informatie SP

Vijf keer maar liefst heeft de SP tijdens de afgelopen bestuurscrisis de Osse bevolking middels huis aan huis folders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Uit de vele reacties blijkt dat dit gewaardeerd wordt.

Mari-Anne Marijnissen biedt een zonnebloem aan bij haar afscheid als wethouderIn totaal hebben enkele honderden mensen gereageerd en hebben tientallen nieuwe leden zich aangemeld. Het feit alleen al dat de SP, als enige partij, de moeite nam om de bevolking regelmatig te informeren wordt erg op prijs gesteld. Na de laatste folder kwamen veel reacties binnen van mensen die hun veront-waardiging uitspraken over het feit dat de SP buiten het college is gehouden en daardoor nu als enige partij in de oppositie zit.

Veel mensen zijn bang dat het er niet beter op zal worden in Oss met het nieuwe college. Wat gebeurt er met de sociale zekerheid en het gehandi-captenbeleid? Wordt het zwembad geprivatiseerd? Opnieuw uitstel en ondui-delijkheid over de kabel en het centrum. Kan De Groen Engel wel open blijven? Dit is slechts een greep uit de vele reacties die wij hebben ontvangen. Het afdelingsbestuur wil, als er aanleiding is, de Ossenaren regelmatig blijven informeren over de gemeentepolitiek

U bent hier