h

Jojo-beleid CAI

5 augustus 2000

Jojo-beleid CAI

De SP heeft het nieuwe college beschuldigd van het voeren van een jojo-beleid met betrekking tot het aansluiten van mensen in het buitengebied op de centrale antenne.

Mari-Anne MarijnissenOndanks een raadsbesluit en een bekrachtiging door het college komt het nieuwe college ineens met het plan om het buitengebied voorlopig maar niet te bekabelen. En dat terwijl er naar de betrokken bewoners serieuze verwachtingen zijn gewekt. De raad had het geld beschikbaar gesteld en niets leek het uitvoeren nog in de weg te staan.

SP-raadslid en voormalig wethouder mediazaken Mari-Anne Marijnissen is laaiend: ‘ Dit slaat helemaal nergens op. Het nieuwe college wil opnieuw een onderzoek afwachten naar het al of niet verkopen van de kabel. Daar dreigen nu burgers het slachtoffer van te worden. Dit riekt zelfs naar onbehoorlijk bestuur.’ De SP heeft het college inmiddels om opheldering gevraagd.

Voormalig wethouder Mari-Anne Marijnissen

Dossier Kabel

U bent hier