h

3500 burgers tegen privatisering Golfbad

27 november 2000

3500 burgers tegen privatisering Golfbad

Half november overhandigde SP-raadslid Henk van Schijndel 3500 protestkaarten tegen de dreigende privatisering van Osse Golfbad aan wethouder Boerboom. Het Golfbad dreigt een van de voorzieningen te worden waar dit college vanaf wil.

 Suus van Breda)Hoewel wethouder Boerboom zegt dat het slechts om een onderzoek gaat, maakt de SP zich grote zorgen. Van Schijndel: 'Als ons Golfbad voor 100 procent in commerciële handen komt, zijn wij de invloed op de tarieven en de service kwijt. Ervaring in andere plaatsen leert dat de tarieven stijgen en de dienstverlening afneemt omdat er gewoon winst gemaakt moet worden.'

De SP is ook uitermate kwaad over het feit dat het college zijn verkoopplan door wil duwen terwijl ook de ambtenaren signalen afgeven dat de verkoop helemaal niet nodig is. Van Schijndel: 'Al dit gedoe kost alleen maar tijd en leidt ertoe dat noodzakelijk onderhoud en investeringen in het Golfbad onnodig uitgesteld worden.'

Dossier Golfbad

U bent hier