h

Standpunten

C (1) E (1) F (1) G (1) H (2) M (1) N (1) O (1)
Jan Zoll

Sinds 1 januari 2015 hebben we in Nederland de Participatiewet. Mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering vallen ook onder deze wet die veel strenger is dan de oude Wet Werk en Bijstand.  De Participatiewet is vooral gebaseerd op drang, dwang en straffen. Ieder bewijs ontbreekt dat de Participatiewet extra banen oplevert.

De proef met het vrij fietsen in het Osse stadscentrum tijdens winkeltijden maakt veel los. De SP is vanaf het begin af aan tegen het vrij fietsen in het centrum geweest. We zagen de problemen zoals die in de evaluatie genoemd zijn, al lang aankomen.

Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad van Oss besloten de minimale afstand tussen veehouderijen en burgerwoningen te halveren. In Oss mogen veehouderijbedrijven die 25-50 meter van een burgerwoning liggen voortaan gewoon uitbreiden. Buiten Oss mag dat alleen wanneer de afstand tenminste 50 meter bedraagt. Een poging van SP-raadslid Adrie Geerts om de andere raadsfracties op andere gedachten te brengen kreeg alleen de steun van GroenLinks.

16-01-2013 • Al twee jaar maakt de SP zich ernstig zorgen over de exploitatie van het bedrijventerrein Heesch-West. Vorige week is eindelijk concrete informatie naar buiten gekomen. Wij zijn van mening dat de oude plannen van tafel moeten. Daarom hebben de betrokken SP-fracties een open brief opgesteld.

Het kabinet wil dat er alleen nog maar gemeenten komen met meer dan 100.000 inwoners. De provincie Brabant is aan het kijken hoe het bestuurlijk verder moet in Brabant en in onze regio is ook discussie over bijvoorbeeld de toekomst van Maasdonk. 

01-12-2012 • Over de plannen voor het Jan Cunen Museum sprak Mari-Anne Marijnissen namens de SP in de commissievergadering eind 2012 het volgende:

WIE STOPT GROENE GELDVERSPILLING WEG VAN DE TOEKOMST?

05-01-2013 •  Er is zeker iets te zeggen om vernieuwende technieken in samenhang toe te passen zoals bij de aanleg van de Weg van de Toekomst het geval is. Maar er zijn grenzen.

Open brief aan bestuur van BrabantWonen

Geachte Harrie Windmüller en de Raad van Commissarissen van BrabantWonen,

Ik zou graag wat van jullie tijd vragen, ik weet dat ik geen afspraak heb gemaakt, vandaar dat ik het via deze brief doe.

U bent hier