h

Armoedebeleid

De tweedeling tussen arm en rijk is toegenomen, ook in Oss. Het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal mensen dat moet rondkomen van een klein inkomen groeit, ook in Oss. Het budget van bijstandsgerechtigden na aftrek van alle lasten is nog nooit zo laag geweest. Hun deelname en die van hun kinderen aan de samenleving in al haar facetten - sport, cultuur, onderwijs en ontspanning - komt daarmee in gevaar. Er zijn ook steeds meer mensen met een laag inkomen uit werk. Ook voor hen en hun kinderen komt deelname aan de samenleving in de knel. Om meer mensen de kans te geven mee te doen in onze samenleving moet de inkomensgrens voor het minimabeleid worden verhoogd tot 130% van het sociaal minimum. Het kindpakket wordt verplicht voor alle kinderen met een besteedbaar inkomen in het gezin onder 130% van het sociale minimum.

U bent hier