h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

Om te voorkomen dat nog meer cultureel erfgoed verdwijnt, komt er een plan voor nieuwe gemeentelijke monumenten. De Maycretewoningen gaan hieronder vallen.

Met Herperduin als onderdeel van de Maashorst heeft Oss een belangrijke natuurparel in handen. De Maashorst ontwikkelt zich mede door de bosomvorming tot een natuurgebied van nationale betekenis. We streven naar de realisatie van de Maashorst als Nationaal Park. Daarbij gaat het niet alleen om natuurontwikkeling, maar ook om de ontwikkeling van recreatie en projecten op het gebied van gezondheid en voeding aan de rand van de Maashorst.

De landbouw moet niet meer ten koste gaan van natuur en milieu. Het milieu in Nederland wordt bovenmatig belast met mest. De omvang van de intensieve veehouderij moet fors worden teruggebracht. Er is geen plaats voor grootschalige mestverwerking in de nabijheid van woonwijken en dorpen. Er is daarmee in Oss geen plaats voor een mestverwerkingsfabriek.

De Maasveren zijn belangrijk voor scholieren, woon-werk verkeer en sociale contacten. De Maaskant mag geen uithoek worden. Daarom strijden wij voor behoud van de Maasveren en dringen er bij de gemeente en de provincie op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen op het moment dat de dienstverlening dreigt te verslechteren.

We trekken extra geld uit voor onze mantelzorgers. We brengen in kaart hoeveel mantelzorgers er zijn en wie dat zijn. Wij gaan zorgen voor ondersteuning om overbelasting te voorkomen en springen in wanneer zij toch overbelast raken. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet ingezet ter vervanging van zorgprofessionals.

U bent hier