h

BOA’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren)

Hoewel cameratoezicht zinnig kan zijn moeten we vooral investeren in onze Buitengewone Opsporingsambternaren (BOA’s) en het jongerenwerk.

U bent hier