h

Schoolverlaters

Samen met het onderwijs blijven we de schooluitval aanpakken: geen leerling gaat zonder startkwalificatie van school. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven zorgen we voor voldoende stageplaatsen en alternatieve leerwerkroutes voor jongeren tot 27 jaar waarvoor het reguliere beroepsonderwijs geen optie is.

U bent hier