h

Mestverwerking

De landbouw moet niet meer ten koste gaan van natuur en milieu. Het milieu in Nederland wordt bovenmatig belast met mest. De omvang van de intensieve veehouderij moet fors worden teruggebracht. Er is geen plaats voor grootschalige mestverwerking in de nabijheid van woonwijken en dorpen. Er is daarmee in Oss geen plaats voor een mestverwerkingsfabriek.

U bent hier