h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

De Kringloopwinkel heeft een belangrijke rol bij hergebruik van goede spullen en het verminderen van afval. Wij gaan bezien hoe we deze gedachte verder kunnen uitbreiden. Ook gaan we commerciële kledinginzamelaars aanpakken.

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is van groot belang. Bedrijven kunnen elkaar versterken en een beter afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt voor meer en betere banen.

De gemeente neemt het initiatief om te komen tot een gemeentelijke kredietbank zonder winstoogmerk zodat sociale leningen tegen een billijke rente kunnen worden verstrekt.

We verkorten de kwijtscheldingstermijn voor leenbijstand weer tot 3 jaar, zodat minima niet jarenlang te kampen hebben met schulden.

U bent hier