h

Kredietbank

De gemeente neemt het initiatief om te komen tot een gemeentelijke kredietbank zonder winstoogmerk zodat sociale leningen tegen een billijke rente kunnen worden verstrekt.

U bent hier