h

Parken en groengebieden

Oss heeft groen nodig, binnen én buiten de stad. Daar kunnen Ossenaren ontspannen en kan natuur tot bloei komen. We zijn zuinig op onze stadsparken en natuurgebie­den zoals de Geffense Plas. We zijn terughoudend met festivals in het groen, dat kan beter op braakliggende stukken grond of op industrieterreinen.

U bent hier