h

Kracht van Oss

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is van groot belang. Bedrijven kunnen elkaar versterken en een beter afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt voor meer en betere banen.

U bent hier