h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

Bij aanbesteding eist de gemeente dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en zzp’ers.

Groter maakt niet beter en goedkoper. De afvalinzameling blijft daarom in handen van de gemeente. De milieustraat blijft haar gratis tarieven houden en daarmee toegankelijk voor iedereen.

Oss streeft ernaar om in 2040 alle gebouwen en huizen volledig aardgasvrij te maken.

Sporten voor mensen met een beperking is soms lastig. De SP vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, het liefst zoveel mogelijk bij een bestaande club. We integreren aangepaste sporten zoveel mogelijk bij reguliere sport (clubs). Daarnaast vragen we extra aandacht voor acceptatie van andersvalide sporters.

De tweedeling tussen arm en rijk is toegenomen, ook in Oss. Het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal mensen dat moet rondkomen van een klein inkomen groeit, ook in Oss. Het budget van bijstandsgerechtigden na aftrek van alle lasten is nog nooit zo laag geweest. Hun deelname en die van hun kinderen aan de samenleving in al haar facetten - sport, cultuur, onderwijs en ontspanning - komt daarmee in gevaar. Er zijn ook steeds meer mensen met een laag inkomen uit werk. Ook voor hen en hun kinderen komt deelname aan de samenleving in de knel.

U bent hier