h

Duurzame gemeente

De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Dit doen we o.a. door het wagenpark verder te verduurzamen, comfortabele fietspaden aan te leggen en te zorgen voor gratis fietsenstallingen.

U bent hier