h

Jeugdzorg

Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden. Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. Jeugdzorg wordt niet openbaar aanbesteed. Bij de inzet van particulieren is meer toezicht op de kwaliteit noodzakelijk.

U bent hier