h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

Culturele instellingen verdienen een goed onderkomen, maar cultuur is meer dan stenen. Na jaren bezuinigen moet het peil van de instellingen hersteld worden en gaat er extra geld naar de programmering van Lievekamp en Groene Engel. Ook Muzelinck moet meer ruimte krijgen om haar personeel weer fatsoenlijk te kunnen belonen, de tarieven voor de jeugd en verenigingen betaalbaar te houden en door meer individuele begeleiding het niveau van het muziekonderwijs op orde brengen.

Belangrijke diensten en instellingen waar democratische controle van belang is, horen in handen te zijn van de overheid.

Kinderen die wat meer aandacht en begeleiding nodig hebben krijgen deze op een kleinschalige school als Den Bongerd. Daarom moet Den Bongerd blijven.

Oss heeft groen nodig, binnen én buiten de stad. Daar kunnen Ossenaren ontspannen en kan natuur tot bloei komen. We zijn zuinig op onze stadsparken en natuurgebie­den zoals de Geffense Plas. We zijn terughoudend met festivals in het groen, dat kan beter op braakliggende stukken grond of op industrieterreinen.

Wij blijven ons inzetten voor een veilige samenleving. Wij blijven ons richten op ondermijnende criminaliteit en drugsdumpingen.

Mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk aan de slag bij gewone bedrijven. Werk zorgt voor een inkomen, eigenwaarde en participatie. Voor een deel van de mensen met een beperking is werken in een regulier bedrijf echter te hoog gegrepen. Ondanks de enorme bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkvoorziening, moeten juist de mensen met de grootste beperkingen verzekerd zijn en blijven van een baan in een beschermde werkomgeving. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt dat ten minste 5% van het personeel bestaat uit mensen met een beperking.

We zetten maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering. Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke taak. Door vroeg ingrijpen en hulp te bieden bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kan vaak voorkomen worden dat later grotere problemen ontstaan.

Kinderen en jongeren in de knel moeten direct kunnen beschikken over goede professionele zorg als zij of hun ouders die nodig hebben. De beoordeling daarvan ligt bij hulpverleners, in samenspraak met de jongere en de ouders. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen.

U bent hier