h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

We zetten in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een (relevant) onderwijsdiploma biedt de meest effectieve bescherming tegen werkloosheid. De aanpak van taalachterstanden en andere onderwijsachterstanden zetten we onverminderd voort.

Een gevarieerde goed onderhouden openbare ruimte maakt het wonen prettig, voorkomt verloedering en gaat langer mee. De kaalslag in de groenvoorziening die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden moet worden hersteld. Dat is ook in het belang van de natuur in stad en dorp.

Het openbaar vervoer moet overeind blijven. Een grote gemeente vraagt ook om goede bereikbaarheid. Dat betekent openbaar vervoer dat de hele stadsregio rond Oss bedient. Tegelijk zien we buslijnen verdwijnen en lijkt ook het deur-tot-deur vervoer door afnemende provinciale subsidie af te kalven. Initiatieven richting provincie die deze afkalving keren worden door de SP krachtig ondersteund.

U bent hier