h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

Wij streven naar een compact centrum zonder leegstand. Samen met bewoners en ondernemers moet het nieuwe stadscentrum verder worden ontwikkeld. Daarbij moet worden voorkomen dat de lusten voor de ondernemers zijn en de lasten voor de burgers.

Samen met het onderwijs blijven we de schooluitval aanpakken: geen leerling gaat zonder startkwalificatie van school. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven zorgen we voor voldoende stageplaatsen en alternatieve leerwerkroutes voor jongeren tot 27 jaar waarvoor het reguliere beroepsonderwijs geen optie is.

We zetten middelen in ten behoeve van een Jeugdsportfonds en een Jeugdcultuurfonds, zodat sporten en cultuureducatie toegankelijker wordt voor kinderen uit minimagezinnen.

SEC

Het Sport Expertise Centrum blijft behouden voor Oss.

De overcapaciteit aan voetbalvelden binnen de gemeente is een feit. Samen met de voetbalverenigingen gaan wij een visie op voetbal in Oss ontwikkelen voor de middellange termijn. Gedwongen fusies tussen voetbalverenigingen sluiten we daarbij nadrukkelijk uit.

Berghem heeft 10.000 inwoners. Tijd dat er een station komt.

Veel stoplichten zijn niet of slecht afgesteld op fietsers. We passen zoveel mogelijk stoplichten aan voor een soepele en veilige doorstroming van fietsers. Er komen regensensoren, zodat fietsers bij slecht weer eerder groen krijgen. Onnodige paaltjes halen we weg.

Gezien de forse toename van het aantal schuldenaars dient de capaciteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te worden uitgebreid. Schuldhulpverlening moet laagdrempelig en zonder lange wachttijden worden aangeboden. De gemeente dient een actief beleid van schuldpreventie te voeren. De gemeente onderzoekt of en hoe de schuldhulpverlening ook ingezet kan worden ten behoeve van kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel.

Bedrijven of instellingen die een overeenkomst met de gemeente hebben moeten gestimuleerd worden om mensen met beperkingen aan het werk te helpen. 5% van de aanneemsom dient daaraan te worden besteed.

Op alle scholen wordt de gezonde schoolkantine ingevoerd.

U bent hier