h

Zzp'ers

Kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een laag inkomen wordt een goedkope zorg-, rechtsbijstands- en arbeidsongeschiktheidsverzekering aange­boden via de gemeente, met een ruime dekking en een acceptatieplicht.

Bij alle projecten waar de gemeente in investeert maken we met aannemers harde afspraken dat zij (en eventuele onderaannemers) zich aan de geldende Nederlandse cao houden en dat zzp’ers minimaal worden betaald op cao-niveau. Wij geven niet langer ruimte aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting van onderbetaalde werkkrachten, ook niet als ze uit armere Europese regio's komen.

U bent hier