h

Aanbesteding

Bij aanbesteding eist de gemeente dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en zzp’ers.

U bent hier