h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

Elke Ossenaar heeft goede digitale toegankelijkheid tot de gemeente. Aan Ossenaren die (digitaal) laaggeletterd zijn of slecht kunnen omgaan met een computer wordt extra ondersteuning geboden. We willen stabiel en snel internet in heel Oss mogelijk maken.

Het duurzaamheidsfonds wordt gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen en windmolens, subsidies voor energiebesparing, het aardgasvrij maken van de gemeente en het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie.

De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Dit doen we o.a. door het wagenpark verder te verduurzamen, comfortabele fietspaden aan te leggen en te zorgen voor gratis fietsenstallingen.

U bent hier