h

Beschermd wonen

De SP is voorstander van kleinschalige projecten voor beschermd/begeleid wonen. De gemeente ziet erop toe dat de invloed van cliënten en hun ouders op de begeleiding goed is geregeld.

U bent hier