h

Standpunten

A (5) B (10) C (1) D (3) E (3) F (4) G (4) H (1) I (1) J (3) K (4) L (4) M (5) N (1) O (3) P (8) R (4) S (10) T (1) V (3) W (6) Z (5)

We zijn ontzettend trots op onze bibliotheek. Maar bibliothe­ken moeten ook in de grotere kernen te vinden zijn. Bij een aantrekkelijke gemeente hoort ook een voldoende aantal bibliotheken. De huisvesting van de bibliotheken moet in handen van de gemeente blijven. Er wordt geïnvesteerd in en niet bezuinigd op de bibliotheek.

Geld voor de Wmo en sociaal beleid moet worden geoormerkt. Geld voor Wmo en sociaal beleid moet naar Wmo en sociaal beleid.

De bakenbomen langs de Maas zijn beeldbepalend en uniek in de wereld. Vanwege hun landschappelijke en cultuurhistorische waarde moeten ze behouden blijven. Rivierverruiming moet zodanig worden uitgevoerd dat de bakenbomen kunnen blijven staan.

Het grote buitengebied van Oss heeft grote betekenis voor het toerisme en recreatie in onze gemeente en is daarom van groot belang voor onze inwoners. Initiatieven zoals Maasmeanders en de Maashorst blijven wij ondersteunen.

Hoewel cameratoezicht zinnig kan zijn moeten we vooral investeren in onze Buitengewone Opsporingsambternaren (BOA’s) en het jongerenwerk.

De kwaliteit van de brandweer moet goed zijn. De bezuinigingen hebben de brandweerzorg ernstig onder druk gezet. De brandweerorganisatie moet weer op orde worden gebracht.

De regelingen van de voormalige WSW blijven behouden. Beschut werk wordt uitgebreid.

Er komen afspraken met BrabantWonen en Mooiland over de bouw van extra woningen. Vooral sociale huurwoningen en woningen voor de midden inkomens en jongeren zijn hard nodig.

BrabantWonen staat nog steeds voor honderdduizenden euro’s bij een aantal huurders in het krijt. Dat komt vooral doordat BrabantWonen de wettelijke bepalingen die gelden bij een verhuizing niet naleeft. Terwijl de wet in 2003 gewijzigd is worden bewoners gedwongen om woningverbeteringen die niet ten koste gaan van de verhuurbaarheid, ongedaan te maken. Dat loopt voor de individuele huurder in de honderden tot duizenden euro’s. BrabantWonen moet de gemaakte prestatieafspraken met de gemeente nakomen.

De SP is voorstander van kleinschalige projecten voor beschermd/begeleid wonen. De gemeente ziet erop toe dat de invloed van cliënten en hun ouders op de begeleiding goed is geregeld.

U bent hier