h

Thuiszorg

De zorg wordt niet openbaar aanbesteed. We nemen als gemeente de regie in eigen hand met één Gemeentelijke Thuisorganisatie voor Hulp bij het huishouden, zodat geld voor thuiszorg ook echt naar thuiszorg gaat. Daarmee houden we de regie en we kunnen eerder gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg echt waarmaken. In Oss wordt niet gewerkt met alfahulpen (thuiszorgmedewerkers zonder cao rechten). Wij zijn voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. De relatie tussen een thuiszorgmedewerker en cliënt (‘koppeltjes’) blijft zoveel mogelijk in stand. De loonschaal voor huishoudelijke zorg is ten minste FWG 15. Indicaties voor zorg worden gesteld door ervaren beroepskrachten zoals wijkverpleegkundigen.

U bent hier