h
20 oktober 2019

Vragen over CETA

Foto: SP

De Europese Unie heeft een handelsverdrag met Canada gesloten (CETA) met onder andere als doel om belemmeringen voor investeerders weg te nemen. Binnenkort neemt de Tweede Kamer een
besluit over ratificatie van dit verdrag. Dit handelsverdrag heeft consequenties voor de beleidsvrijheid van de gemeente Oss op het gebied van bijvoorbeeld wonen, vestigingsbeleid, aanbestedingsbeleid, klimaatbeleid, duurzaamheid, windmolens en zonnevelden. Reden genoeg voor SP-raadslid Adrie Geerts om daar vragen over te stellen aan het college van B&W.

Lees verder
13 oktober 2019

SP steunt Dorpsraad Berghem

Foto: SP

De Dorpsraad Berghem en de meeste omwonenden willen dat het Meester Gielenplein in Berghem snel wordt aangepakt. Het is nu een troosteloze vlakte. Maar het oorspronkelijke plan om het grotendeels vol te bouwen met woningen ziet men niet zitten. Er is behoefte aan een plein, er is behoefte aan parkeerplaatsen en er is behoefte aan betaalbare appartementen. De gemeente kwam met een aantal suggesties en volgens de Dorpsraad was de variant met 36 appartementen de beste optie. De SP steunt dit voorstel. Wethouder van Orsouw gaat het nu verder uitwerken.

Lees verder
8 oktober 2019

SP rapport fietsenstalling Spoorlaan

Foto: SP

Vanaf 1 januari 2020 is de fietsenstalling bij het station niet langer gratis. Als je iedere dag daar je fiets parkeert kost dat ongeveer 100 euro per jaar. Steeds meer bewaakte stallingen bij stations worden juist gratis. Reden genoeg voor de SP om de gebruikers te vragen wat zij van deze verandering vinden. Maandag 7 oktober werd het rapport overhandigd aan de medewerkers van de stalling.

Lees verder
6 oktober 2019

Hoe wordt extra geld van het kabinet voor de jeugdzorg besteed in Oss?

Foto: SP

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren in Nederland jeugdhulp krijgen en daardoor veel gemeenten met financiële tekorten te maken krijgen. Zo ook de gemeente Oss. De SP is erg benieuwd hoe dit extra geld in de regio Noordoost-Brabant wordt besteed.

Lees verder
5 oktober 2019

Politiek Cafe Zout zondag 13 oktober 2019

Foto: SP

Het 20e Zoutseizoen gaat weer van start op zondag 13 oktober. In deze editie  staan op het programma: een kritische beschouwing over duurzame energie, de protestbewegingen in Frankrijk en Nederland, en Oss muzikaal talent Robin Borneman.

Lees verder
30 september 2019

Adrie Geerts op Berghem TV

Foto: SP

Via onderstaande link kunt u het interview met SP-raadslid Adrie Geerts op Berghem TV bekijken:

Lees verder
28 september 2019

“Stoppen straatcoaches: Dat nooit!”

Foto: SP

De SP is uitermate verbaasd en voelt zich overvallen door het bericht om te stoppen met de straatcoaches. Wij hebben alleen  maar positieve berichten over de coaches ontvangen. Onlangs hebben SP fractieleden hebben een werkbezoek gebracht aan Heerlen. Daar hebben we gezien hoe een goede samenwerking kan leiden tot vertrouwen bij de jeugd. Wij hebben daar niets gehoord van slechte afstemming. De straatcoaches geven aan dat ze langzaamaan het vertrouwen bij de jeugd hebben opgebouwd.

Lees verder
28 september 2019

Maashorst buren

Ik ben nog nooit in Lippstadt geweest. De plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt, wat dat betreft, te ver weg voor een snel bezoekje. Lippstadt heeft sinds 1971 een stedenband met Uden: alweer 48 jaar vrienden. Voor de Ossenaar is Uden een stuk makkelijker te bezoeken. De namen Oss en Uden stammen beiden ergens uit de 12e eeuw, al ruim 700 jaar buren.

Lees verder
23 september 2019

SP wil dat ook de Maashorst en omgeving profiteert van stikstofaanpak

Foto: SP

Woensdag brengt de Commissie Remkes haar rapport uit over de aanpak van de te hoge stikstofuitstoot van landbouw, verkeer en industrie. Zodat weer vergunningen kunnen worden afgegeven voor nieuwe ontwikkelingen. Het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen vormt een belangrijk instrument. De SP wil dat bij de keuze van snelwegen ook wordt gekeken naar het belang van de Maashorst en de omwonenden van de A50.

Lees verder
21 september 2019

Vragen over onzogvuldige vergunningverlening

Al geruime tijd zijn er berichten over ontevreden inwoners van Oss als het gaat over de vergunningverlening voor overlastgevende evenementen. De gebrekkige communicatie en uitgestelde besluitvorming zorgen voor ergenis en rechtsonzekerheid.

Lees verder

Pagina's