h
20 juni 2017

Henk van Gerven nieuwe voorzitter SP Oss

Foto: SP

Henk van Gerven is met grote meerderheid van stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter van de SP-afdeling Oss. Hiermee neemt hij voor een periode van twee jaar het stokje over van Jan van den Eijnden.

Lees verder
11 juni 2017

Soep bij de maasdijkwandeling

Zaterdag stond onze Soepexpress in Macharen. De SP deelde daar honderden bekertjes tomatensoep uit aan de wandelaars van de Maasdijk wandeling. De SP doet dit al vele jaren ter ondersteuning van dit mooie evenement. De wandelaars wisten de soep ook dit jaarweer te waarderen.

Foto: SP

Lees verder
3 juni 2017

Geen motie legalisering medicinale cannabis

Donderdag 1 juni hebben D66, GroenLinks, PvdA, VVD en VDG een motie ingediend waarin werd aangedrongen op legalisering van medicinale cannabis. De fractie van de SP heeft daar grote bezwaren tegen. Fractievoorzitter Jan Zoll gaf op overtuigende wijze toelichting op deze bezwaren. Ondanks dat de indieners een ruime meerderheid hadden trokken zij hun voorstel in. Lees hieronder het betoog van de SP.

Lees verder
3 juni 2017

wees duidelijk over V&D pand

Deze weken verspreidt de SP een folder waarin de zorgen worden uitgesproken over de ontwikkelingen in het centrum. Vooral de manier waarop het college van B&W in de persoon van wethouder Wagemakers de raad en de mensen in Oss op de hoogte houdt vinden wij niet in orde. In het Brabants Dagblad en op de lokale televisie DTV beklaagt de Wethouder zich over karaktermoord en vindt de folder een aanval op zijn persoon.

Er wordt in Oss al lang gesproken over de toekomst van het stadscentrum. Er zijn serieuze zorgen die door alle partijen, ook de SP gedeeld worden. Ook de SP begrijpt dat je daarbij onderhandelingen over vastgoed niet altijd in de openbaarheid kunt voeren. Het blijft echter wel zaak om iedereen, de inwoners van Oss en de gemeenteraad zoveel mogelijk mee te nemen in de ontwikkelingen. De fractievoorzitters (dus niet de hele gemeenteraad) worden af en toe vertrouwelijk bijgepraat over het verloop van onderhandelingen. Wat zich hier nu wreekt is de bestuursstijl van wethouder Wagemakers. Aan de ene kant wordt de indruk gewekt dat de onderhandelingen moeilijk zijn en nog niet geschikt voor openbaarheid, terwijl in dezelfde tijd de wethouder op een bijeenkomst van het TIBO in aanwezigheid van een journalist de gewraakte uitspraak doet: “We kijken naar de stad. Dat Van Deursen Group daar beter van wordt, is dan maar zo. We moeten wel juridisch laten kijken naar staatssteun”. 

Lees verder
2 juni 2017

Geld voor wijkverpleging voor cliënten Brabantzorg is op

Foto: SP

In het Brabants Dagblad van donderdag 01-06-2017 lezen wij tot onze verbazing dat het geld bij Brabantzorg voor wijkverpleging op is.

Ik citeer de krant: “VGZ en Brabantzorg zijn het over één ding eens: De cliënt wordt de dupe.”

Zo gaan zorgverzekeraars en zorginstanties dus met hun cliënten om. Cliënten die meestal oud, kwetsbaar of ziek zijn.

Er is in 2015 besloten dat zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor wijkverpleging. Brabantzorg en VGZ hebben met elkaar afspraken gemaakt die zoals nu blijkt heel slecht zijn en totaal onduidelijk. Dit alles over de rug van de cliënten.

Lees verder
28 mei 2017

BrabantWonen speelt mooi weer

BrabantWonen heeft een brief geschreven aan het college van Oss. In deze brief speelt de woningcorporatie mooi weer, volgens hen is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. De SP denkt daar anders over: er is juist een structureel probleem.

BrabantWonen doet uit zichzelf niets maar moet steeds door de rechter, de Huurcommissie of door actie van de SP of huurders met de neus op de feiten worden gedrukt en gedwongen worden om tot actie en terugbetaling over te gaan.

Lees verder
28 mei 2017

Dit moet beter, maar wie gaat dat betalen

Foto: SP

Al jaren wordt er gemopperd op de lelijke gebouwen in het centrum, vooral op het oude V&D pand. “Platgooien en inzaaien” is intussen een veel gehoorde uitspraak nu V&D is verdwenen. Het lijkt een goed idee en een mogelijk oplossing voor deze prominente plek in het centrum. Het probleem is echter dat het gebouw en de grond waarop het staat eigendom zijn van een grote vastgoedeigenaar: de Van Deursen Group uit Den Bosch.

Lees verder
21 mei 2017

SP steekt ambulance hart onder de riem

Foto: SP
Blij verrast nam op zondagmiddag het personeel van de ambulancepost aan de Aengelbertlaan de taart in ontvangst van de Osse SP-afdeling. Als waardering voor het goede en belangrijke werk wat ze doen, en als steuntje in de rug in verband met de onzekere toekomst van de ambulancezorg in Nederland. 
Aanstaande dinsdag debatteert de Tweede Kamer over een nieuwe wet op de Ambulancezorg. Minister Schippers wil meer marktwerking en onderzoekt de mogelijkheid om private zorgverzekeraars de zeggenschap over de ambulancezorg te geven. De SP zal aanstaande dinsdag bij monde van Lilian Marijnissen fel tegengas geven. De ambulancezorg moet in overheidshanden blijven. Ongelukken doen nou eenmaal niet aan marktwerking.Lees verder
21 mei 2017

Project Focus wordt aangepast

Foto: SP

Het re-integratieproject Focus in Oss wordt bijgesteld. In april 2016 bracht de SP een rapport uit met veel kritische vraagtekens bij dit re-integratieproject. Er waren veel klachten binnengekomen. Mede naar aanleiding van dat rapport stelde de gemeente een onderzoek in. De uitslag van dat onderzoek werd donderdag 18 mei in de commissievergadering besproken. De SP is blij dat haar bevindingen terecht zijn gebleken: het project Focus wordt opnieuw bezien.

Lees verder
21 mei 2017

SP tegen stoepkrijtverbod

Met de zomer in aantocht verbetert het weer en gaan kinderen meer buiten spelen. De SP vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt kunnen spelen. Speelvoorzieningen dragen daaraan bij maar ook buiten de speelvedjes wordt op straat gespeeld. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is een aantal zaken geregeld om sport en spel te bevorderen. Sommige van die regels schieten door, zijn niet meer van deze tijd of kunnen verkeerd opgevat worden.

Lees verder

Pagina's