h
3 maart 2018

De wethouder laat Den Bongerd gewoon in de steek

Foto: SP

"De wethouder laat Den Bongerd gewoon in de steek", sprak SP raadslid. Ans Broersen. Docenten van Het Baken willen dat de wethouder de strijd voor behoud van Den Bongerd niet opgeeft. Veel kinderen van Het Baken gaan naar Den Bongerd. Bakendocent Frans van Wely zei tegen de wethouder: “er is een kentering in het denken over passend onderwijs. Laat een unieke school als Den Bongerd niet verloren gaan”. VDG, CDA en VVD hielden hun mond.
Lees hier wat SP raadslid Ans Broersen hierover in de raadscommissie zei:

Lees verder
3 maart 2018

Unox -winkeltje definitief dicht

Foto: SP

SP geeft afscheidspresentje.

Van de week was het de laatste dag voor de  Unox-winkel. In een beetje triestig leeg decor brachten Marie Therese Janssen en Roy Thompson van de SP een presentje mee voor de twee dames Marie-Helene en Paula. Zij hebben  samen bijna 60 jaar lang  de scepter  gezwaaid in dit personeelswinkeltje en kennen alle klanten van gezicht. Wat er met het winkeltje gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Zwanenberg onderzoekt op dit moment wat de beste invulling is voor het gebouw dat op de monumentenlijst staat. De SP heeft al geopperd dat er een Unox-museum in moet komen.

Lees verder
24 februari 2018

Actie “hart voor Piekenhoef”

Foto: SP

Veel bijval voor “iets” in de Piekenhoef. Cafetaria, restaurette of wat dan ook als een hart voor de Piekenhoef .  De drukbezochte SP friettent bleek vandaag al “dé plek” om een praatje te maken.Alle SP kandidaten uit Berghem waren aanwezig. Zij ontvingen ook nog verschillende ideeën in de brievenbus.

Foto: SP

Lees verder
24 februari 2018

Kantine Berghem Sport blijft tijdelijk behouden

Foto: SP

De gemeente Oss wil dat de kantine van Berghem Sport gesloopt wordt zodra de nieuwe kantine klaar is. Dat stak enorm bij de verenigingen Berchs Heem en TV Berghem die binnenkort op straat staan. Ze moeten namelijk uit het oude klooster omdat dat wordt verkocht. De kantine is recent gerenoveerd en uitstekend geschikt voor deze verenigingen.

Lees verder
23 februari 2018

Kamervragen SP over geluidsoverlast A50 in Ravenstein

Foto: SP

SP-kamerlid Cem Laçin heeft kamervragen gesteld over de toenemende geluidsoverlast van de A50/A59 voor Ravenstein en andere delen van Oss (Huisseling, Herpen, Oss-Zuid, De Ruwaard en Geffen).  Dit in navolging van SP-raadslid Adrie Geerts die raadsvragen stelde waarom het college de afgelopen jaren in een ‘winterslaap’ verkeerde als het gaat om het aankaarten van de geluidsoverlast bij de Rijksoverheid.

Lees verder
22 februari 2018

Gelijke behandeling voor verenigingen

Foto: SP

Per 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgegaan in de gemeente Oss. Het beleid van de gemeente Lith is overgenomen door de gemeente Oss en zou op termijn geharmoniseerd worden naar Osse standaarden. Met andere woorden: voor de kernen uit de voormalige gemeente Lith gaan de zelfde rechten en plichten gelden als in de rest van de gemeente Oss. Dit is wat de SP betreft volstrekt logisch. 

Er zijn veel verenigingen actief binnen de Lithse kernen. Een aantal van deze verenigingen ontving van de voormalige gemeente Lith subsidie. De subsidiestandaarden waren in Lith anders dan in de gemeente Oss, daarnaast waren de subsidiebedragen in veel gevallen lager. Nu het gehele gebied onder de gemeente Oss valt is het vreemd dat er nu na 7 jaar nog steeds verschillen in de basissubsidie bestaan tussen gelijkwaardige verenigingen uit Oss en Lith. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de regeling subsidies voor harmonieën en fanfares (R-1008). De SP vindt dit niet uit te leggen en pleit voor een gelijke behandeling voor verenigingen uit de voormalige gemeente Lith en Oss. Daarom wil de SP aduidelijkheid van  het college:

Lees verder
21 februari 2018

Politieke les op De Poolster

Foto: SP

SP lijsttrekker Marie Therese Janssen gaf vandaag op uitnodiging van basisschool De Poolster een les over politiek, gemeenteraad en verkiezingen. Binnenkort gaat ze met deze klas ook nog eens “echt gemeenteraadje” spelen. Dan met een afvaardiging uit de gemeenteraad, Eerste  en Tweede Kamer. Respectievelijk Reina de Bruijn en René Peters.

Lees verder
21 februari 2018

Eén op de vijf kinderen in Schadewijk groeit op in armoede

Foto: SP

In Wijkcentrum Schadewijk vond het eerste verkiezingsdebat voor  de Osse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vragen over armoede, afstand tussen bewoners en politici en verhouding huur- en koopwoningen passeerden de revue.

Lees verder
19 februari 2018

Volle bak bij huiskamerbijeenkomst Megen

Foto: SP

SP-raadslid Bas van der Voort uit Megen stelde zijn huiskamer ter beschikking voor de Inwoners van Megen, Haren en Macharen .Samen met lijsttrekker Marie Therese Janssen konden zij , onder het genot van een kop koffie praten over de wel en wees  in hun dorp.  Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid en spraken in informele setting over zaken waar zij zich zorgen over maken. Ook de positieve kanten van iedere kern werden besproken. Een zaak die er echt uitsprong was dat men zich niet echt gehoord voelden door het huidige college. De SP is blij met de goede opkomst. Als partij vinden wij het belangrijk om te weten wat er leeft onder mensen en dat werd dan ook zeer gewaardeerd.
We willen iedereen nogmaals danken voor zijn/haar komst.

Lees verder
16 februari 2018

vragen over geluidsoverlast A50 en A59

Het verkeer op de A50 en de A59 is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook de hoeveelheid vrachtverkeer is sterk toegenomen. Verder zien we een toename van het gebruik van zwaardere auto’s en bredere banden. Samen met de verhoging van de maximum-snelheid naar 130 kilometer
betekent dit een aanzienlijke toename van de geluidoverlast in met name delen van Geffen, Oss-zuid, de Ruwaard, Herpen, Huisseling en Ravenstein. Door de drukte gaan steeds meer vrachtwagens de
spits mijden en in de nachtelijke uren rijden. Ook dit vergroot de overlast. Last but not least speelt in Ravenstein het probleem dat de brug ver boven de bebouwde kom uitsteekt en verder het ‘kaboem-kaboem’ dat ontstaat bij de voeg tussen wegdek en brugdek.

Vanwege de toegenomen geluidsoverlast hebben wij de volgende vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente de belangen van haar inwoners behartigt en heeft behartigd:

Lees verder

Pagina's