h
21 april 2019

SP maakt bezwaar tegen stoppen SOA spreekuur

Foto: SP

De GGD wil per direct stoppen met twee van haar belangrijke taken: het SOA spreekuur en het verstrekken van PrEP medicatie dat het risico op HIV besmetting uitsluit. De GGD stopt met deze taken vanwege personeelstekort en stuurt cliënten door naar de huisartsen.
De huisartsen werden hiermee overvallen terwijl zij al overbelast zijn en geen specialisten op dit gebied. Reden genoeg voor SP-raadslid Marie-Therese Janssen om vragen te stellen.

Lees verder
10 april 2019

SP stelt vragen over inburgeringstrajecten

Er komt een nieuwe inburgeringswet op ons af, een wet die meer mogelijkheden geeft aan gemeenten om invulling te geven aan het inburgeringstraject. Nu is het zo dat inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering: zij moeten zelf gaan ‘shoppen’ bij aanbieders. In de praktijk is dit voor inburgeraars erg lastig, zij zijn immers nog niet ingeburgerd en kennen de weg onvoldoende. In de meeste gevallen kiest de inburgeraar voor de goedkoopste optie, helaas bieden veel goedkope aanbieders weinig contacturen en weinig begeleiding. Dit gaat ten koste van de inburgeraar, omdat deze bijvoorbeeld minder goed te taal leert of zelfs langer over zijn inburgeringstraject doet. Dit veroorzaakt hoge kosten. Ook de samenleving is gebaat bij goede inburgering en taalbeheersing.

Lees verder
9 april 2019

Lilian Marijnissen hoofdgast in Zout

Foto: SP

In Zout van zondag 14 april politca Lilian Marijnissen,  schrijver en columnist Ozcan Akyol, historicus Gerard Rooijakers  en Volkskrant journalist Loes Reijmer. Hoofdgast is Lilian Marijnissen en zij zal door gastinterviewer Ozcan Akyol stevig ondervraagd worden. Bij navraag waarover was zijn antwoord: ‘ik maak haar af’. Dan moet hij toch van goed huize komen om deze scherpe Osse politica in de hoek te drijven.

Lees verder
29 maart 2019

Pas op de plaats voor Ons Welzijn

Foto: SP

Sinds enige tijd wil Ons Welzijn de taken die destijds van het RIGOM zijn overgenomen afstoten. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het ouderenwerk. Sommige activiteiten dreigen te verdwijnen. Reden genoeg voor SP raadslid Marie-Therese Janssen om, samen met het CDA, dit proberen te voorkomen. Het lijkt erop dat wethouder Thijs van Kessel zich genoodzaakt voelt om Ons Welzijn opdracht te geven voorlopig te stoppen met het afstoten van activiteiten.

Lees verder
14 maart 2019

opening van speelseizoen in Elckerlyc gaat niet door

Foto: SP

De feestelijke opening van het 26e speelseizoen in Elckerlyc gaat niet door. De weersverwachtingen zijn zeer slecht en we vinden het daarom niet verantwoord de geplande opening door te laten gaan. Besloten is om het feest later te vieren in combinatie met de opening van de Nieuwe Waterspeelplaats in Elckerlyc. Vanaf de weg is duidelijk te zien dat de bouw daarvan vordert. Wanneer de opening zal plaatsvinden laten we binnenkort horen. Voor alle duidelijkheid: de Speeltuin is vanaf 3 maart gewoon geopend.

Lees verder
13 maart 2019

Feestelijke opening speeltuin Elckerlyc

Foto: SP

Op  zondag 17 maart, om 14.00 uur wordt het nieuwe seizoen van onze speeltuin Elckerlyc feestelijk geopend. Vorig jaar vierden we het 25-jarig jubileum en nu mogen we een nieuw seizoen starten in een grotere en mooiere speeltuin. We zijn er heel erg trots op!!!

Lees verder
3 maart 2019

Herman Tjeenk Willink in Zout

Foto: SP

Herman Tjeenk Willink is de hoofdgast in Zout. Verder staan op het programma de ondermijnende criminaliteit met strafrechtadvocaat Erik Tomas en CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en daarnaast de provinciale verkiezingen met de lijsttrekkers van de 3 grootste linkse partijen.

Lees verder
28 februari 2019

SP wil behoud Straatcoaches in Oss

Foto: SP

Naar aanleiding van de onrust in de Schadewijk in het najaar van 2018 is het project Straatcoaches gestart. In deze periode was de overlast op straat relatief laag maar desondanks heeft het project in Oss goed resultaat opgeleverd.

Lees verder
19 februari 2019

De zaterdagmarkt moet weg van de Heuvel

Foto: SP

De gemeente Oss en het Centrummanagement willen dat de zaterdagmarkt per 1 juli van de Heuvel verdwijnt. Bij de realisatie van het Walkwartier ligt het in de bedoeling dat de markt daar naartoe verhuist. Het duurt echter nog een aantal jaren voordat het Walkwartier zover klaar is dat de verhuizing daadwerkelijk kan plaatsvinden. Tot die tijd zou de non-food markt op de huidige locatie gehandhaafd moeten worden. De gedwongen verhuizing veroorzaakt de nodige onrust onder de marktkooplieden. Reden genoeg voor de SP om hier vragen over te stellen en te pleiten voor een goede oplossing voor iedereen.

Lees verder
15 februari 2019

Marie-Therese op pad met de straatcoach.

Foto: SP

SP raadslid Marie-Therese Janssen is een avond op stap gegaan met de straatcoaches in de Schadewijk. Ze liepen door de buurt en spraken met bewoners. Sinds de komst van de straatcoaches is het rustiger geworden in de Schadewijk.

Lees verder

Pagina's