h
12 november 2021

SP stemt tegen begroting

Foto: SP

Donderdag 11 november heeft de SP in gemeenteraad van Oss tegen de begroting voor de komende vier jaar gestemd. Vier geleden werd een college gevormd zonder de SP. Over allerlei onderwerpen verschilt de SP sterk van mening met de coalitiepartijen VDG, CDA, VVD en BeterOss. De afgelopen vier jaar hebben we in de clinch gelegen over bijvoorbeeld de zaterdagmarkt, de bewaakte fietsenstalling aan de Spoorlaan, het gebrek aan sociale huurwoningen en het plaatsen van windmolens in de Lithse polder.

Lees verder
11 november 2021

SP wil zelfbewoningsplicht voor de gemeente Oss

Foto: Brandon Griggs / unsplash.com

In de ene na de andere gemeente wordt de zelfbewoningsplicht ingevoerd. Deze regel zorgt ervoor dat wie een huis koopt, er ook zelf in moet gaan wonen. Aanvankelijk was dit alleen mogelijk voor nieuwbouwwoningen maar per 1 januari 2022 kan deze regel ook worden ingesteld voor bestaande woningen die verkocht worden.

Lees verder
9 november 2021

Jan Zoll nieuwe lijsttrekker voor de SP

Foto: SP

De algemene ledenvergadering van de SP Oss heeft maandagavond 8 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Bij de eerste twintig kandidaten vinden we naast een aantal vertrouwde gezichten ook nieuw, aanstormend talent. Naar de mening van de leden een goede combinatie van ervaring en nieuw, jong elan.

Lees verder
5 november 2021

Is de verkoop van de Geffense Plas onderhands geregeld?

Foto: Jan Zoll

Er bereiken ons berichten dat gebroeders van Wanrooij de Geffense Plas hebben gekocht van de gemeente Oss. De SP is verbaasd en verbolgen over deze ontwikkelingen. Daarom heeft de SP vragen gesteld.

Lees verder
5 november 2021

Ondergronds spoor in Oss: het koekoeksjong in de begroting

Foto: Alp Ancel / unsplash.com

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur zou de begroting voor de komende jaren geen grote nieuwe plannen moeten bevatten. In grote lijnen lijkt dit inderdaad een beleidsluwe begroting. Maar Oss wordt met deze begroting opgescheept met een koekoeksjong.

Lees verder
22 oktober 2021

SP Kinderlintjes viert haar derde lustrum

Foto: SP

Al voor de  15 de keer vindt in November de uitreiking van de SP Kinderlintjes plaats. Kinderen die iets speciaals gedaan hebben voor de samenleving ontvangen een lintje uit handen van burgemeester Wobine Buijs. De uitreiking vindt plaats op 19 November omdat in die maand “Het Verdrag van de Rechten van het Kind” wordt gevierd. De kinderlintjes zijn een initiatief van Lilian Marijnissen.

Lees verder
18 oktober 2021

Actieve informatieplicht van het college aan de raad

Zaterdag 16 oktober stond er in het Brabants Dagblad een groot artikel over de verwikkelingen rondj de Geffense Plas. De SP is uitermate verbaasd over de manier waarop de Raad is geïnformeerd.

Lees verder
18 oktober 2021

SP viert feest met Helpende Handen

Foto: SP

Op zondag 17 oktober, op wereldarmoededag, opende Helpende Handen met trots het nieuwe pand aan de Habsburgstraat. Het was een fantastische middag met veel belangstellenden vanuit organisaties en betrokkenen die zich inzetten voor armoedebestrijding in Oss. De SP was deze middag aanwezig om iedereen te voorzien van een heerlijk kopje tomatensoep.

Lees verder
12 oktober 2021

Informatieavond Behoud Lithse Polder

Foto: SP

Een goed bezochte informatieavond van Behoud Lithse Polder in Avanti in Lithoijen. De mensen maken zich grote zorgen over de gezondheidseffecten van windturbines in de Lithse polder en de aantasting van het landschap.

Lees verder
12 oktober 2021

Stopt Oss met inzet van IBN-medewerkers bij Bergoss parkeergarage?

Foto: Jan Zoll

De SP krijgt diverse signalen dat de inzet van IBN-medewerkers bij het fysiek toezichthouden in de Bergoss parkeergarage wordt beëindigd vanwege het feit dat het beheer van de Bergoss parkeergarage gaat worden uitbesteed aan een derde partij.

Lees verder

Pagina's