h
17 november 2016

Omwonenden Geffense Plas protesteren tegen uitbreiden van evenementen “Het blijft bij één. Anders wordt het geen.”

Foto: SP

Tijdens een thema-avond van de Dorpsraad Geffen op 15 november, heeft buurtbewoner en SP-raadslid Jan van Kreij namens omwonenden van de Geffense Plas handtekeningen aangeboden die zijn verzameld tegen het uitbreiden van evenementen rond de Geffense Plas. Omwonenden willen in de zomermaanden niet om de drie weken hun huis moeten ontvluchten vanwege geluidsoverlast.

Lees verder
17 november 2016

Gezondheidsadviezen in Oss

Foto: SP

De GGD geeft geregeld gezondheidsadviezen aan de gemeente Oss. Er zijn
adviezen over de intensieve veehouderij en laatst nog over de rubber-korrels
op kunstgrasvelden. De Commissaris der Koning van Brabant adviseert de
Brabantse gemeenten ook: gemeenten moeten terughoudend zijn met vergunningen
voor veehouderijen waarbij meer vee en vrijkomende stoffen komen. Oss
accepteert de adviezen over de rubber-korrels, maar negeert de adviezen over
veehouderijen, de SP wil weten waarom.

Lees verder
15 november 2016

Provincie overweegt steun aan veerponten

Op initiatief van de SP gaat de provincie onderzoeken hoe de continuïteit van de veerdiensten behouden kan worden. Met name SP-statenlid Willemieke Arts en SP-raadslid Adrie Geerts hebben zich daar sterk voor gemaakt. Ze vinden dat de veerdiensten van groot belang zijn voor de leefbaarheid in de dorpen langs de Maas.

Lees verder
8 november 2016

SP voor behoud van Poort Sint Anna

Foto: SP

Vorige week is bij werkzaamheden op het oude ziekenhuisterrein de timpaan van de oude poort van het Sint Annaziekenhuis zwaar beschadigd. De antieke poort, een belangrijk historisch object, zou nog zomaar kunnen verdwijnen. Jan Zoll, fractievoorzitter van de SP pleit ervoor om alles in het werk te stellen de poort toch te bewaren en als het mogelijk  is zoveel mogelijk te herstellen.

Lees verder
6 november 2016

Muziek en politiek in Zout

Foto: SP

De komende editie van Zout op zondag 13 november staat in het teken van muziek en politiek. In Zout vier Osse muziektalenten. Maar muziek is ook politiek. Via subsidies op muziekscholen, poppodia en concerten heeft de overheid een stevige greep op de muziek. Daarom ook debat over muziek en politiek.

Lees verder
6 november 2016

SP onderzoek naar de Markt van Oss

Foto: SP

Al geruime tijd speelt in Oss de discussie rondom de twee wekelijkse markten (op dinsdag en zaterdag). Jaren geleden was de dinsdagmarkt in Oss een zeer druk bezochte markt. De zaterdagmarkt was aanvankelijk ook een drukke markt, een aantal jaren geleden is deze markt gedeeltelijk verplaatst naar een gedeelte van de Heuvelstraat. Van zowel marktkooplieden als winkeliers in Oss horen we dat de markten minder bezocht worden. Landelijk gezien is die tendens er ook.

De SP is van mening dat een goede markt zeker een toegevoegde waarde is voor de stad Oss. De discussie over een nieuwe Osse Centrumvisie was voor SP mede aanleiding om opnieuw te kijken naar de positionering van de Osse Markt.

Lees verder
5 november 2016

Eindelijk blijvers lening voor ouderen.

Foto: SP

Ouderen die langer thuis willen blijven wonen kunnen voortaan een beroep doen op een 'blijverslening'. Dit stelde de SP al december vorig jaar voor.”Als het aan de SP ligt, kan er vanaf begin 2016 een beroep gedaan worden op deze regeling”, aldus SP raadslid Marie Therese Janssen. Zij diende de motie in samen met PvdA en Beter Oss. Hij werd door de gehele raad overgenomen.

Nu  bijna een jaar later  heeft het college er eindelijk werk van gemaakt.

Lees verder
30 oktober 2016

Geen regenwater in het riool

Foto: SP

In de raadsvergadering van 20 oktober heeft oud SP-raadslid Toon Voets ingesproken over het behoud van regenwater in de bermen. Onderzoek door het Waterschap heeft uitgewezen dat er sprake is van ernstige verdroging. In vergelijking met voorgaande onderzoeken is de verdroging toegenomen.

Lees verder
29 oktober 2016

SP wil voorlopige stop van gebruik kunstgrasvelden

Foto: SP

De SP vindt dat er niet langer gesport moet worden op kunstgrasvelden tot dat onomstotelijk vast is komen te staan dat sporten op dergelijke velden geen risico's met zich meebrengt. De clubs moeten onderling afspraken maken, zodat de competitie wel doorgang kan blijven vinden.

Lees verder
29 oktober 2016

Jochem van Gelder presenteert SP Kinderlintjes

Foto: SP

Optreden Iris van Nuland

Deze speciale jubileum editie van de SP Kinderlintjes wordt gepresenteerd door Jochem van Gelder.

De huidig SBS6 presentator is bekend van onder andere de populaire televisieprogramma's Willem Wever en Praatjesmakers. Op dit moment presenteert Jochem programma's als "het beste idee van Nederland "en "bonje bij de buren "

Ook zal Iris van Nuland, winnares van de RTL talentenjacht "Superkids" enkele nummers op haar viool spelen.

Iris, leerling op 4 vwo van het TBL in Oss, wist in de finale zowel de vakjuy als de publieksjury te overtuigen.

Kinderen die in aanmerking komen voor een lintje kunnen nog aangemeld worden tot 1 november. Mail naar kinderlintjes@sp.nl

De uitreiking is op vrijdag 18 november om 16.00 uur in het gemeentehuis van Oss.

Lees verder

Pagina's