h
19 januari 2017

Succesvolle actie: nieuwe lift Burchtplein komt.

Foto: SP

Brabant Wonen gaat toch maatregelen nemen aan de lift op het Burchtplein. 

Lees verder

PAUL PETERS PRIJS VOOR SOCIALE FOTOGRAFIE

Op het verkiezingscongres van de SP is een nieuwe prijs in het leven geroepen. Een prijs voor de beste foto op het gebied van sociale onderwerpen en strijd. De prijs wordt vernoemd naar Paul Peters; u allen bekend als Osse SP’er van het eerste uur. Paul is hoffotograaf van de SP, zowel in Oss als landelijk. De afdeling Oss is erg trots op “onze"  Paul!

Lees verder
13 januari 2017

Uitnodiging Nationaal ZorgFonds bijeenkomst Oss

Het Nationaal Zorgfonds organiseert op maandag 30 januari, om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) een openbare avond in Oss. U wordt van harte uitgenodigd. De avond vindt plaats in de school Het Hooghuis-West, Verdistraat 75 in Oss.

We gaan op deze bijeenkomst in gesprek met:

  • Ans Rasing, huisarts
  • Hans Wijnakker, fysiotherapeut
  • Cobie Groeneweg, psychiater
  • Henk van Gerven, SP Tweede Kamerlid

Vanuit hun dagelijkse werk laten zij zien waarom het Nationaal ZorgFonds een goede weg is.

Lilian Marijnissen presenteert deze openbare avond.

Het is inmiddels wel duidelijk, dat niet iedereen het met ons eens is. Wat vindt u van de tegengeluiden met name van de kant van de zorgverzekeraars en wat zeggen we tegen mensen die betwijfelen of het allemaal wel anders kan? Na de pauze gaan we graag met u in discussie.

Datum: 30 januari 2017
Tijd: 20.00 - 21.30 uur;

u bent welkom vanaf 19.30 uur
Locatie: Het Hooghuis Oss-West, Verdistraat 75, Oss
Toegang: gratis, aanmelden hoeft niet.

Lees verder
9 januari 2017

Lange wachtlijst bij Jeugdzorg in Oss

Foto: SP

In Oss zijn er klachten over Jeugdzorg. Er zijn lange wachtlijsten ontstaan. Inmiddels lopen de wachttijden flink op. Na een telefonisch intake-gesprek moeten ouders minimaal 2 tot 3 maanden wachten voor er iets meer gebeurt. Binnen die periode is er geen tijdelijke oplossing maar ook geen contact met ouders. Een normale wachttijd is twee tot vier weken.

Ouders weten nu niet waar ze aan toe zijn en problemen kunnen zo verergeren.

Landelijk waarschuwt men voor meldingsmoeheid.

Mede naar aanleiding van rapportage in de Landelijke monitor Transitie Jeugd waarin ook andere problemen binnen Jeugdzorg worden aangegeven, heeft de SP vragen gesteld aan de wethouder.

De SP wil weten  wat de oorzaak is van de klachten en wil weten welke oplossingen er zijn.

Lees verder
9 januari 2017

Bokshandschoenen voor een zonodige linkse directe

Foto: SP

Samen met Carin Gaemers stelde Hugo Borst het manifest Scherp op Ouderenzorg op, om kwetsbare ouderen weer de zorg te kunnen geven die zij zo hard nodig hebben. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 steunbetuigingen voor het manifest binnengekomen. Ook politiek Den Haag heeft het manifest omarmd. Gaat er nu echt wat veranderen in de ouderenzorg? Hugo Borst werd in Zout ondervraagd door gastinterviewer Lilian Marijnissen.

Lees verder
2 januari 2017

Extra betalen voor huismeester

Na de huurverhoging van afgelopen zomer kwam Brabant Wonen met een nieuwe truc om de huur extra te verhogen. Appartementcomplexen hebben een huismeester. Deze houdt in de gaten of er geen vervuiling plaats vindt en of er geen zaken kapot of vernield zijn. Men heeft geleerd van het verleden want iedere Ossenaar kan zich nog wel de rotzooi op de Schaepmanlaan herinneren omdat er geen toezicht was.

Op zichzelf is die toezicht een goede zaak. Maar op veel appartement complexen houden bewoners zelf toezicht en voeren kleine reparaties uit. Op sommige appartementen betaalden de bewoners al een fors bedrag per maand voor de huismeester. Op de meeste werd er echter niet betaald. Als het niet opgenomen is in het huurcontract, kan Brabant Wonen echter niet zomaar geld vragen voor een huismeester. Dan moet 70% van de bewoners van het complex daarmee instemmen.

Echter een meerderheid van de bewoners  is niet accoord.Dit blijkt uit een onderzoek dat de SP gedaan heeft. Vandaar deze reactie naar Brabant Wonen:

Lees verder
2 januari 2017

Bewoners vast in lift

Wekelijks, soms dagelijks, zijn er incidenten met de lift installatie in de appartementen aan het Burchtplein  aan de zijde van de Singel 40-45. In dit gebouw wonen diverse ouderen die afhankelijk zijn van he gebruik van een rolstoel dan wel een scootmobiel. Soms moeten ze met rolstoel en al omhoog gedragen worden omdat de lift vastzit of, nog erger, ze zitten met rolstoel en al vast in de lift. Menig bewoner durft niet meer in de lift te gaan en moet geholpen worden om een boodschap te doen of van de trap gedragen worden. De SP schreef een brief ,vergezeld van handtekeningen naar Brabant Wonen.

Lees verder
1 januari 2017

Zout met Hugo Borst en Micha de Winter

Foto: SP

Politiek Café Zout gaat op 8 januari over de ouderenzorg, geweld in de jeugdzorg en Nederland belastingparadijs.

Samen met Carin Gaemers stelde Hugo Borst het manifest Scherp op Ouderenzorg op. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 steunbetuigingen voor het manifest binnengekomen. Ook politiek Den Haag heeft het manifest omarmd. Borst wordt in Zout ondervraagd door gastinterviewer Lilian Marijnissen, die bij de vakbond veel met zorg te maken had.

Lees verder
3 december 2016

Evenementen aan de Geffense Plas?

Tijdens recente vergaderingen van de Dorpsraad Geffen en van de Wijkraad Ruwaard, heeft de gemeente Oss tekst en uitleg gegeven over het nieuwe conceptplan van de Geffense Plas als evenemententerrein. In het conceptplan stelt de gemeente voor om op het terrein van de Geffense Plas, maximaal 8 evenementen met versterkt geluid mogelijk te willen maken. 
Dit conceptplan heeft tot grote onrust geleid binnen de groep van omwonenden van de Geffense Plas.Lees verder
29 november 2016

Aantal melkkoeien in Oss opnieuw fors toegenomen

Foto: SP

De SP in Oss maakt zich zorgen over de ongebreidelde groei van de veehouderij in Oss. Terwijl de groei van het aantal varkens door de slechte prijzen inmiddels is gestabiliseerd, blijft het aantal koeien fors toenemen. Dit jaar kwamen er in de gemeente Oss 1250 koeien bij. Een toename van bijna 10% ten opzichte van 2015. Dit komt bovenop de 35% waarmee de melkveestapel de tien jaar ervoor al is gegroeid in Oss.

Lees verder

Pagina's