h
2 januari 2017

Extra betalen voor huismeester

Na de huurverhoging van afgelopen zomer kwam Brabant Wonen met een nieuwe truc om de huur extra te verhogen. Appartementcomplexen hebben een huismeester. Deze houdt in de gaten of er geen vervuiling plaats vindt en of er geen zaken kapot of vernield zijn. Men heeft geleerd van het verleden want iedere Ossenaar kan zich nog wel de rotzooi op de Schaepmanlaan herinneren omdat er geen toezicht was.

Op zichzelf is die toezicht een goede zaak. Maar op veel appartement complexen houden bewoners zelf toezicht en voeren kleine reparaties uit. Op sommige appartementen betaalden de bewoners al een fors bedrag per maand voor de huismeester. Op de meeste werd er echter niet betaald. Als het niet opgenomen is in het huurcontract, kan Brabant Wonen echter niet zomaar geld vragen voor een huismeester. Dan moet 70% van de bewoners van het complex daarmee instemmen.

Echter een meerderheid van de bewoners  is niet accoord.Dit blijkt uit een onderzoek dat de SP gedaan heeft. Vandaar deze reactie naar Brabant Wonen:

Lees verder
2 januari 2017

Bewoners vast in lift

Wekelijks, soms dagelijks, zijn er incidenten met de lift installatie in de appartementen aan het Burchtplein  aan de zijde van de Singel 40-45. In dit gebouw wonen diverse ouderen die afhankelijk zijn van he gebruik van een rolstoel dan wel een scootmobiel. Soms moeten ze met rolstoel en al omhoog gedragen worden omdat de lift vastzit of, nog erger, ze zitten met rolstoel en al vast in de lift. Menig bewoner durft niet meer in de lift te gaan en moet geholpen worden om een boodschap te doen of van de trap gedragen worden. De SP schreef een brief ,vergezeld van handtekeningen naar Brabant Wonen.

Lees verder
1 januari 2017

Zout met Hugo Borst en Micha de Winter

Foto: SP

Politiek Café Zout gaat op 8 januari over de ouderenzorg, geweld in de jeugdzorg en Nederland belastingparadijs.

Samen met Carin Gaemers stelde Hugo Borst het manifest Scherp op Ouderenzorg op. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 steunbetuigingen voor het manifest binnengekomen. Ook politiek Den Haag heeft het manifest omarmd. Borst wordt in Zout ondervraagd door gastinterviewer Lilian Marijnissen, die bij de vakbond veel met zorg te maken had.

Lees verder
3 december 2016

Evenementen aan de Geffense Plas?

Tijdens recente vergaderingen van de Dorpsraad Geffen en van de Wijkraad Ruwaard, heeft de gemeente Oss tekst en uitleg gegeven over het nieuwe conceptplan van de Geffense Plas als evenemententerrein. In het conceptplan stelt de gemeente voor om op het terrein van de Geffense Plas, maximaal 8 evenementen met versterkt geluid mogelijk te willen maken. 
Dit conceptplan heeft tot grote onrust geleid binnen de groep van omwonenden van de Geffense Plas.Lees verder
29 november 2016

Aantal melkkoeien in Oss opnieuw fors toegenomen

Foto: SP

De SP in Oss maakt zich zorgen over de ongebreidelde groei van de veehouderij in Oss. Terwijl de groei van het aantal varkens door de slechte prijzen inmiddels is gestabiliseerd, blijft het aantal koeien fors toenemen. Dit jaar kwamen er in de gemeente Oss 1250 koeien bij. Een toename van bijna 10% ten opzichte van 2015. Dit komt bovenop de 35% waarmee de melkveestapel de tien jaar ervoor al is gegroeid in Oss.

Lees verder
29 november 2016

SP: Stop met sporten op kunstgrasvelden Voorkomen is beter dan genezen

Foto: SP

Op zondag 27 november 2016 werd bekend gemaakt dat op 58 van de 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Diverse wetenschappers adviseren nu om geen onnodig gezondheidsrisico te lopen, omdat niet gesteld kan worden dat het veilig is om op dergelijke sportvelden te sporten.

De SP vroeg eerder al aandacht voor dit probleem en is net zoals deze wetenschappers van mening dat het voorzorgbeginsel gehanteerd moet worden. Voorkomen is volgens de SP immers beter dan genezen. Het Osse college heeft het vooralsnog aan de clubs zelf overgelaten of zij wel of geen maatregelen willen nemen met betrekking tot sporten op dergelijke kunstgrasvelden.
De SP wil dat het gemeentebestuur de verantwoording niet langer afschuift richting de clubs en de regie weer in eigen hand neemt. Wanneer de gezondheid van sporters niet gegarandeerd kan worden moet de gemeente, als het aan de SP ligt het voortouw nemen en actie ondernemen om deze risico’s te verkleinen. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het Osse college.

Lees verder
29 november 2016

SP wil dubbelspoor bij Ravenstein

Foto: SP

Eric Smaling, SP-Tweede Kamerlid, heeft in Den Haag gepleit voor een dubbel spoor over de brug bij Ravenstein. De spoorbrug vormt al tijdenlang een flessenhals met alle gevolgen van dien.

Lees verder
23 november 2016

SP TEGEN KOMST MESTFABRIEK IN OSS

Dinsdagavond 22 november ging de SP-fractie in overleg met het actiecomité Geen mestfabriek in Oss. De SP blijft tegen de komst van een mestfabriek in Oss en steunt het comité in hun beroepsprocedure.

Lees verder
20 november 2016

SP keurt gemeentebegroting 2017 af

Drie moties SP aangenomen

In de raad van 10 november is de gemeentebegroting voor 2017, opgesteld door het college van B&W, afgekeurd door de SP.

Lees verder
20 november 2016

17 kinderen krijgen een lintje

Foto: SP
De gemeenteraadszaal zat bomvol. Zelfs op de publieke tribune kon er niemand meer bij. De zaal was gevuld met kinderen, ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten.

Op een zeer komische manier leidde Jochem van Gelder de kinderen door het programma. Als reizende reporter zagen we filmpjes ( door DTV gemaakt) waarbij Jochem op bezoek ging bij diegene die een kind hadden genomineerd voor een SP Kinderlintje. De ene keer grappig, de andere keer aandoenlijk. Soms zelfs met een traan. En Iris van Nuland (winnares RTL Superkids) kreeg in 3 seconden de hele zaal stil met haar prachtige vioolspel.

Lilian Marijnissen mocht vanwege de 10 de keer de lintjes opspelden.En de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, sprak in een videoboodschap zijn waardering uit voor de kinderen en de organisatie.

Foto: SP

Hieronder alle winnaars:

Lees verder

Pagina's