h
9 maart 2018

Osse lijsttrekkers in Politiek café Zout

Foto: SP

Zondag 11 maart staat  Zout in het teken van de lokale verkiezingen. Alle lijsttrekkers komen op het podium. Burgemeester Wobine Buijs en Theo van Duren spreken columns uit. Gastinterviewer is Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die Paul Spapens meebrengt.

Lees verder
3 maart 2018

Interview met Alex den Brok

Foto: SP

Alex, 47 jaar, een echte Berghemnaar, 2 kinderen. 27 jaar werkzaam bij Unox/Zwanenberg. Voorzitter ondernemingsraad en lid van de vakbond FNV. Voorzitter carnavalsvereniging ’t Smidje. Vriendin Daphne van Haren, variété-artieste Miss Nagine /DJ Daffy.

Lees verder
3 maart 2018

De wethouder laat Den Bongerd gewoon in de steek

Foto: SP

"De wethouder laat Den Bongerd gewoon in de steek", sprak SP raadslid. Ans Broersen. Docenten van Het Baken willen dat de wethouder de strijd voor behoud van Den Bongerd niet opgeeft. Veel kinderen van Het Baken gaan naar Den Bongerd. Bakendocent Frans van Wely zei tegen de wethouder: “er is een kentering in het denken over passend onderwijs. Laat een unieke school als Den Bongerd niet verloren gaan”. VDG, CDA en VVD hielden hun mond.
Lees hier wat SP raadslid Ans Broersen hierover in de raadscommissie zei:

Lees verder
3 maart 2018

Unox -winkeltje definitief dicht

Foto: SP

SP geeft afscheidspresentje.

Van de week was het de laatste dag voor de  Unox-winkel. In een beetje triestig leeg decor brachten Marie Therese Janssen en Roy Thompson van de SP een presentje mee voor de twee dames Marie-Helene en Paula. Zij hebben  samen bijna 60 jaar lang  de scepter  gezwaaid in dit personeelswinkeltje en kennen alle klanten van gezicht. Wat er met het winkeltje gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Zwanenberg onderzoekt op dit moment wat de beste invulling is voor het gebouw dat op de monumentenlijst staat. De SP heeft al geopperd dat er een Unox-museum in moet komen.

Lees verder
24 februari 2018

Actie “hart voor Piekenhoef”

Foto: SP

Veel bijval voor “iets” in de Piekenhoef. Cafetaria, restaurette of wat dan ook als een hart voor de Piekenhoef .  De drukbezochte SP friettent bleek vandaag al “dé plek” om een praatje te maken.Alle SP kandidaten uit Berghem waren aanwezig. Zij ontvingen ook nog verschillende ideeën in de brievenbus.

Foto: SP

Lees verder
24 februari 2018

Kantine Berghem Sport blijft tijdelijk behouden

Foto: SP

De gemeente Oss wil dat de kantine van Berghem Sport gesloopt wordt zodra de nieuwe kantine klaar is. Dat stak enorm bij de verenigingen Berchs Heem en TV Berghem die binnenkort op straat staan. Ze moeten namelijk uit het oude klooster omdat dat wordt verkocht. De kantine is recent gerenoveerd en uitstekend geschikt voor deze verenigingen.

Lees verder
23 februari 2018

Kamervragen SP over geluidsoverlast A50 in Ravenstein

Foto: SP

SP-kamerlid Cem Laçin heeft kamervragen gesteld over de toenemende geluidsoverlast van de A50/A59 voor Ravenstein en andere delen van Oss (Huisseling, Herpen, Oss-Zuid, De Ruwaard en Geffen).  Dit in navolging van SP-raadslid Adrie Geerts die raadsvragen stelde waarom het college de afgelopen jaren in een ‘winterslaap’ verkeerde als het gaat om het aankaarten van de geluidsoverlast bij de Rijksoverheid.

Lees verder
22 februari 2018

Gelijke behandeling voor verenigingen

Foto: SP

Per 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgegaan in de gemeente Oss. Het beleid van de gemeente Lith is overgenomen door de gemeente Oss en zou op termijn geharmoniseerd worden naar Osse standaarden. Met andere woorden: voor de kernen uit de voormalige gemeente Lith gaan de zelfde rechten en plichten gelden als in de rest van de gemeente Oss. Dit is wat de SP betreft volstrekt logisch. 

Er zijn veel verenigingen actief binnen de Lithse kernen. Een aantal van deze verenigingen ontving van de voormalige gemeente Lith subsidie. De subsidiestandaarden waren in Lith anders dan in de gemeente Oss, daarnaast waren de subsidiebedragen in veel gevallen lager. Nu het gehele gebied onder de gemeente Oss valt is het vreemd dat er nu na 7 jaar nog steeds verschillen in de basissubsidie bestaan tussen gelijkwaardige verenigingen uit Oss en Lith. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de regeling subsidies voor harmonieën en fanfares (R-1008). De SP vindt dit niet uit te leggen en pleit voor een gelijke behandeling voor verenigingen uit de voormalige gemeente Lith en Oss. Daarom wil de SP aduidelijkheid van  het college:

Lees verder
21 februari 2018

Politieke les op De Poolster

Foto: SP

SP lijsttrekker Marie Therese Janssen gaf vandaag op uitnodiging van basisschool De Poolster een les over politiek, gemeenteraad en verkiezingen. Binnenkort gaat ze met deze klas ook nog eens “echt gemeenteraadje” spelen. Dan met een afvaardiging uit de gemeenteraad, Eerste  en Tweede Kamer. Respectievelijk Reina de Bruijn en René Peters.

Lees verder

Pagina's