h
20 november 2017

Een groot politiek talent is heengegaan

Foto: SP

Er gaapt een grote leegte. Hij was er altijd, maar Paul Peters is niet meer. We wisten dat het komen zou, maar kunnen het eigenlijk niet bevatten. 

Ongeveer drie jaar geleden al vertelde hij ons het slechte nieuws van zijn ongeneeslijke ziekte. Onvoorstelbaar hoe hij zich een weg baande door deze tegenslag. En al helemaal toen het bericht kwam dat zijn echtgenote Elly hetzelfde noodlot trof. Zij is vorig jaar overleden. Hoeveel verdriet kan een mens verdragen? Paul gaf het een plaats en zette zijn strijd voor een betere samenleving voort.

De SP-bus bleef door Oss rijden. En dan wist je dat Paul op pad was. Op pad voor zijn SP waarin hij een ongelooflijk belangrijke rol heeft gespeeld. Paul maakte in Oss het gezicht van de SP. Als fotograaf, als redacteur van SP nieuws en tal van actie- en verkiezingskranten. Maar vooral ook als organisator en mede initiatiefnemer van vele SP activiteiten zoals de hardloopwedstrijd de Tribuneloop  door het centrum van Oss (35x), cultuurspektakel Het Vierde Beeld  bij de Grote Kerk (18X), maar liefst 20 Mandela festivals, 18 jaar politiek café Zout en vele Elckerlyc Festivals. Steeds maar weer grenzen verleggen om Ossenaren bij hun stad te betrekken. 

De manier waarop hij dat deed was bijzonder. Alles van A tot Z doordacht, oog voor de grote lijnen, maar ook voor de kleinste details. Niets mocht er haperen, niets werd aan het toeval overgelaten. Altijd zijn afspraken nakomen en iedereen in zijn waarde laten. 

Paul had maar weinig woorden nodig om zijn medewerkers te enthousiasmeren om van alweer een SP initiatief een succes te maken. Waar in de evenementenwereld gewerkt wordt met vuistdikke draaiboeken had Paul aan een A4tje voldoende. Het zat in zijn hoofd en een knikje of een paar woorden waren voldoende om ieder zijn werk te laten doen. En na het succes, was er ruimte voor een biertje en veel humor. 

Paul was een trouwe Osse SP'er van het eerste uur. Al vóór de oprichting van de SP, inmiddels 45 jaar geleden, was de scholier Paul Peters actief als rooie rakker. Toen nog zeer tegen de zin van zijn vader, beter bekend als “Loepekijker”. Hij behoorde tot de eerste ‘jongens van Peperstraat 7’; het honk waar de startende SP gevestigd werd. Aan tal van acties in buurten en bedrijven nam hij deel en belandde al snel in het bestuur, eerst als organisatiesecretaris en later als voorzitter. Maar liefst 28 jaar vertegenwoordigde Paul de SP ook in de gemeenteraad, waarvan de laatste periode als fractievoorzitter. Waar heeft hij de inspiratie en energie vandaan gehaald? Eigenlijk niet te vatten dat dit allemaal in een  mensenleven heeft plaatsgevonden. Een leven dat na 62 jaar veel te vroeg beëindigd is. 

Wij, de Osse gemeenschap, zijn Paul veel dank verschuldigd. Op ons rust de dure plicht om zijn werk voort te zetten, geïnspireerd door zijn optimisme, geestdrift en vakmanschap. 

Lieve Eva, Rick , Dave en Lisa: wij wensen jullie heel veel sterkte toe bij het verwerken van het ongelooflijke leed dat jullie is overkomen met het verlies van jullie (schoon)ouders. Eva en Rick, jullie zijn gezegend met veel van de talenten van jullie ouders. Dat zal jullie deze tijd en ook in de toekomst ongetwijfeld tot grote steun zijn.

Jules Iding, Mari Anne Marijnissen, Wim van Dorst

Lees verder
14 november 2017

Geen rookworst zonder de makers: steun de Unox stakers

In Oss wordt gestaakt door het Unox personeel. Unox verkoopt de Unox fabriek en het personeel betaalt de rekening. Als wegwerpartikel worden ze zonder respect behandeld. Pensioen, lonen en vaste banen staan op de tocht. Bewonderenswaardig is de eenheid en vastberadenheid.
Deze staking is een voorbeeld voor de werkende klasse.
De SP steunt de stakers ten volle. Bij de stakingsbijeenkomst vandaag in het centrum van Oss sprak Jan Marijnissen de stakers toe.

Lees verder
14 november 2017

SP wil beter fietspad langs de Kennedybaan

Foto: SP

De Kennedybaan is de navelstreng tussen Oss, Lith en Lithoijen. Een paar jaar geleden is deze weg door de provincie opgeknapt. De rijbaan ligt er prima bij. Voor de fietsers is toen niets gedaan. Daarom heeft de gemeenteraad in 2014 op initiatief van de SP de wethouder opgeroepen om met de provincie te overleggen over verbetering van het fietspad.  Helaas is er drie jaar later nog steeds niets gebeurd.

Lees verder
14 november 2017

Geen bezuiniging op Wajong en Loonkostensubsidie

Motie aangenomen

Vanwege het feit dat het afschaffen van de loonkostensubsidie nog geen wet is, heeft  SP raadslid  Jan van Kreij het college gevraagd zich namens de gemeenteraad  sterk te maken voor het behoud van de loonkostensubsidie.

Lees verder
12 november 2017

Paul Peters neemt afscheid van politiekcafe Zout

Foto: SP
Onder een daverend applaus kwam Paul Peters nog even langs in Politiek Café Zout om afscheid te nemen.
Vanwege zijn ernstige ziekte is hij gedwongen om te stoppen met de organisatie van Zout.
 
Vanaf het eerste uur was Paul er voor de foto's,de PR,de organisatie en de ideeën. Jules Iding sprak in zijn dankwoord aan Paul: "Waar iedere organisator een dik draaiboek nodig heeft, deed Paul het af met een half A4-tje. Hij heeft alles in zijn hoofd, wist voor ieder probleem een oplossingen en had maar een half woord nodig om iets te begrijpen of te regelen".
Foto: SP
 
Politiekcafé Zout zal de talenten van Paul gruwelijk missen. Niet voor niets kreeg Paul dan ook tot twee maal  toe een welverdiend applaus.Bij sommige met een traan in de ogen.
Lees verder
9 november 2017

Staking Unox voortgezet: personeel strijdbaar

Ook vandaag is bij Unox weer gestaakt voor behoud van werkgelegenheid, goede arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen. André van Duren, regisseur van de Bende van Oss, stak de stakers een hart onder de riem: Laten we staken voor onze rechten.

Foto: SP
Lees verder
7 november 2017

Directie Unox en Zwanenberg blijven halsstarrig. Staking Unox voortgezet.

Vandaag wordt er weer gestaakt bij Unox. De directie van Unox en Zwanenberg bewegen geen millimeter. Het ziet er naar uit dat de estafettestaking nog wel even gaat duren.

Foto: SP

Laurens Gloudemans, kaderlid van de FNV: “ We hebben een kei-eerlijk verhaal. We houden vol  met zijn allen.” De stakingsbereidheid is massaal.

Nu is het  moment om een goede overgang te regelen. Aldo van der Laan van Zwanenberg staat bekend als een harde jongen die het onderste uit de kan wil. Dat betekent slechtere arbeidsvoorwaarden en een slechter pensioen als het personeel overgaat van Unox naar Zwanenberg. Opperbaas Polman heeft sinds zijn indiensttreding bij Unilever in 2009  al 60 miljoen aan salaris, bonussen en pensioenvoorzieningen opgestreken. Dat is idioot en oneerlijk. Het zou hem en Unox sieren als zij respect tonen voor het personeel dat al zo lang bij Unox werkt.

Foto: SP
Lees verder
7 november 2017

Sharon Witsiers bij uitreiking SP Kinderlintjes

Foto: SP

Op 20 november, de dag van de Rechten van het Kind, worden er weer SP kinderlintjes uitgereikt door burgemeester Wobine Buis.

Tijdens  deze  feestelijke uitreiking treedt  de osse Sharon Witsiers op. Zij is bekend van de musicals "Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?" en "Annie" van Albert Verlinde.

Lees verder
7 november 2017

Wachtlijst GGZ

De landelijke huisartsenvereniging (LHV) geeft op 2 november 2017 aan dat de grens is bereikt over de wachtlijsten bij de GGZ.

Al 5 jaar lang geven de huisartsen signalen af aan de politiek over deze wachtlijsten.

Voormalig minister Schippers beloofde dat de wachtlijsten voor juli 2018 teruggedrongen zouden zijn.

Helaas hebben de huisartsen op basis van de jaarlijkse ledenpeiling geconstateerd dat de wachtlijsten niet afnemen maar juist toenemen. De wachtlijst voor basiszorg is 4 tot 8 weken. De wachtlijst voor gespecialiseerde zorg is vaak meer dan 8 weken.

De huisartsen kunnen samen met de huisartsondersteuner de mensen met lichte psychische problemen zelf begeleiden.
Maar helaas zien de huisartsen vaker meer mensen met ernstige psychische klachten, die nu veel te lang moeten wachten op goede hulp.

Lees verder
5 november 2017

Unoxpersoneel staakt voor behoud baan en pensioen

Van de week heeft het personeel van Unox het werk neergelegd voor 24 uur. Per 1 januari wordt het Unoxpersoneel overgenomen door Zwanenberg. Het personeel is zeer verbolgen hoe ze door Unilever worden behandeld na tientallen jaren trouwe dienst. Er wordt gesold met hun belangen. Er is terecht veel wantrouwen tegen Zwanenberg waar Aldo van der Laan de baas is. Deze multimiljonair is steenrijk geworden in  het vlees over de rug van zijn personeel.

Foto: SP

De SP steunt het personeel in haar strijd voor behoud van hun rechten. Unoxmedewerkers zijn geen wegwerpartikelen. Zij verdienen respect.

Lees verder

Pagina's