h
24 februari 2018

Kantine Berghem Sport blijft tijdelijk behouden

Foto: SP

De gemeente Oss wil dat de kantine van Berghem Sport gesloopt wordt zodra de nieuwe kantine klaar is. Dat stak enorm bij de verenigingen Berchs Heem en TV Berghem die binnenkort op straat staan. Ze moeten namelijk uit het oude klooster omdat dat wordt verkocht. De kantine is recent gerenoveerd en uitstekend geschikt voor deze verenigingen.

Lees verder
23 februari 2018

Kamervragen SP over geluidsoverlast A50 in Ravenstein

Foto: SP

SP-kamerlid Cem Laçin heeft kamervragen gesteld over de toenemende geluidsoverlast van de A50/A59 voor Ravenstein en andere delen van Oss (Huisseling, Herpen, Oss-Zuid, De Ruwaard en Geffen).  Dit in navolging van SP-raadslid Adrie Geerts die raadsvragen stelde waarom het college de afgelopen jaren in een ‘winterslaap’ verkeerde als het gaat om het aankaarten van de geluidsoverlast bij de Rijksoverheid.

Lees verder
22 februari 2018

Gelijke behandeling voor verenigingen

Foto: SP

Per 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgegaan in de gemeente Oss. Het beleid van de gemeente Lith is overgenomen door de gemeente Oss en zou op termijn geharmoniseerd worden naar Osse standaarden. Met andere woorden: voor de kernen uit de voormalige gemeente Lith gaan de zelfde rechten en plichten gelden als in de rest van de gemeente Oss. Dit is wat de SP betreft volstrekt logisch. 

Er zijn veel verenigingen actief binnen de Lithse kernen. Een aantal van deze verenigingen ontving van de voormalige gemeente Lith subsidie. De subsidiestandaarden waren in Lith anders dan in de gemeente Oss, daarnaast waren de subsidiebedragen in veel gevallen lager. Nu het gehele gebied onder de gemeente Oss valt is het vreemd dat er nu na 7 jaar nog steeds verschillen in de basissubsidie bestaan tussen gelijkwaardige verenigingen uit Oss en Lith. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de regeling subsidies voor harmonieën en fanfares (R-1008). De SP vindt dit niet uit te leggen en pleit voor een gelijke behandeling voor verenigingen uit de voormalige gemeente Lith en Oss. Daarom wil de SP aduidelijkheid van  het college:

Lees verder
21 februari 2018

Politieke les op De Poolster

Foto: SP

SP lijsttrekker Marie Therese Janssen gaf vandaag op uitnodiging van basisschool De Poolster een les over politiek, gemeenteraad en verkiezingen. Binnenkort gaat ze met deze klas ook nog eens “echt gemeenteraadje” spelen. Dan met een afvaardiging uit de gemeenteraad, Eerste  en Tweede Kamer. Respectievelijk Reina de Bruijn en René Peters.

Lees verder
21 februari 2018

Eén op de vijf kinderen in Schadewijk groeit op in armoede

Foto: SP

In Wijkcentrum Schadewijk vond het eerste verkiezingsdebat voor  de Osse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vragen over armoede, afstand tussen bewoners en politici en verhouding huur- en koopwoningen passeerden de revue.

Lees verder
19 februari 2018

Volle bak bij huiskamerbijeenkomst Megen

Foto: SP

SP-raadslid Bas van der Voort uit Megen stelde zijn huiskamer ter beschikking voor de Inwoners van Megen, Haren en Macharen .Samen met lijsttrekker Marie Therese Janssen konden zij , onder het genot van een kop koffie praten over de wel en wees  in hun dorp.  Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid en spraken in informele setting over zaken waar zij zich zorgen over maken. Ook de positieve kanten van iedere kern werden besproken. Een zaak die er echt uitsprong was dat men zich niet echt gehoord voelden door het huidige college. De SP is blij met de goede opkomst. Als partij vinden wij het belangrijk om te weten wat er leeft onder mensen en dat werd dan ook zeer gewaardeerd.
We willen iedereen nogmaals danken voor zijn/haar komst.

Lees verder
16 februari 2018

vragen over geluidsoverlast A50 en A59

Het verkeer op de A50 en de A59 is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook de hoeveelheid vrachtverkeer is sterk toegenomen. Verder zien we een toename van het gebruik van zwaardere auto’s en bredere banden. Samen met de verhoging van de maximum-snelheid naar 130 kilometer
betekent dit een aanzienlijke toename van de geluidoverlast in met name delen van Geffen, Oss-zuid, de Ruwaard, Herpen, Huisseling en Ravenstein. Door de drukte gaan steeds meer vrachtwagens de
spits mijden en in de nachtelijke uren rijden. Ook dit vergroot de overlast. Last but not least speelt in Ravenstein het probleem dat de brug ver boven de bebouwde kom uitsteekt en verder het ‘kaboem-kaboem’ dat ontstaat bij de voeg tussen wegdek en brugdek.

Vanwege de toegenomen geluidsoverlast hebben wij de volgende vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente de belangen van haar inwoners behartigt en heeft behartigd:

Lees verder
16 februari 2018

Hoog tijd voor een ander socialer beleid

Foto: SP

VOOR ELKAAR

SP lijsttrekker Marie-Therese Janssen overhandigde het SP  verkiezingsprogramma aan het oudste en jongste actieve SP-lid van Oss. Diny Vissers is met haar 86 jaar nog helder van geest en actief in de cliëntenraad van de Wellen en in de KBO. Jerrie van der Wal, 18 jaar, studeert nog en is present als de SP de wijk ingaat en zet zich in voor het belteam van de SP. De SP is er voor jong en oud.

Lees verder
14 februari 2018

Overhandiging SP-verkiezingsprogramma

Foto: SP

Op donderdag 15 februari zal SP-lijsttrekker Marie-Therese Janssen officieel de eerste verkiezingsprogramma’s van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oss overhandigen aan Diny Vissers- van de Boom en Jerrie van der Wal. Diny is één van de oudste en Jerrie één van de jongste leden van de SP. Als symbool dat de SP er is voor jong en oud, zijn deze twee leden uitverkoren.

De uitreiking vindt plaats in de woning van Diny. Diny  is met haar 86 jaar nog altijd actief voor ouderen en mensen met beperkingen in de KBO en de cliëntenraad van de Wellen. Ze verricht nog hand- en spandiensten voor de SP waar ze nog kan en bezoekt zo mogelijk politieke avonden van de SP. Regelmatig klimt ze in de pen om ingezonden brieven te schrijven naar het Brabants Dagblad.

Jerrie studeert nog en sluit zich regelmatig aan bij SP-campagnes. Of het nu gaat om bel-acties of om onderzoek te doen in de buurt: Jerrie is van de partij.

Bij de overhandiging zal Marie-Therese Janssen de speerpunten van de SP Oss in het verkiezingsprogramma toelichten. Het wordt tijd voor een ander socialer beleid.

De overhandiging is op donderdag 15 februari  om 11.00 uur op Begijnenstraat 143 in Oss.

Lees verder
14 februari 2018

Zout zondag 18 februari

Foto: SP

In Zout een interview met Jochem van Gelder over zijn theatershow Het Genootschap van de WereldBeterMakers; een gesprek met professor Jack Burgers, een van de schrijvers van het boek over Organon; een gastinterview van Max van Weezel met de Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart over de marges van de lokale democratie.

Lees verder

Pagina's