h
9 juni 2021

Toeslagenaffaire: verklaring SP en CDA Oss

Foto: Christian Dubovan / unsplash

Landelijk zijn veel ouders en kinderen getroffen door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Door alle problemen kunnen zij hun leven als volwaardig burger niet oppakken zonder proactieve hulp. Het gevoel dat ze voortdurend van het kastje naar de muur worden gestuurd worden werkt verlammend. Helaas is er in de gemeente Oss ook een behoorlijk aantal gedupeerde gezinnen. 

Lees verder
8 juni 2021

De geschiedenis van Elckerlyk

Foto: SP

De website "Groeten uit Oss" geeft een aardige inkijk in de geschiedenis van Oss. In verschillende podcasts wordt je op de hoogte gebracht van het onstaan van typisch Osse onderwerpen onder andere over speeltuin Elckerlyc.
 

Lees verder
27 mei 2021

Onderzoek Noordelijke Randweg

Foto: SP

Eind vorig jaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de Noordelijke Randweg. Het doel van de Noordelijke Randweg is het ontsluiten van de nieuw te bouwen wijk Oijense Zij-Noord en het verlichten van de verkeersdruk op Singel 40-45.

Lees verder
26 mei 2021

Zijn windmolens in Lithse polder nog wel nodig?

Foto: Magda / Unsplash

De SP is van meet af aan tegen plaatsing van windturbines in de Lithse polder geweest. Donderdag 3 juni wordt in de raadsvergadering gestemd over het RES-bod. Daarin wordt de Lithse polder aangewezen als gebied waar windturbines kunnen komen. Bij de ingekomen stukken zit een opmerkelijke brief.

Lees verder
24 mei 2021

Meer regie gemeente in "Meanderende Maas"

Foto: Wim van 't Einde / Unsplash

In het project Meanderende Maas werken tien projectpartners waaronder de gemeente Oss samen. Dit project raakt de kernen Lithoijen, Oijen, Macheren, Megen, Dieden, Demen, Neerlangel en Ravenstein die allemaal aan de Osse Maasoever liggen. De gemeente Oss laat tot nu toe weinig van zich horen vanuit haar rol binnen dit project; men sluit aan bij de algemene communicatie van Meanderende Maas.

Lees verder
19 mei 2021

Vaccinatiemogelijkheid arbeidsmigranten

Foto: Daniel Schludi / Unsplash

Het is van belang om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Een hoge vaccinatiegraad biedt bescherming tegen een ernstig ziekteverloop, veroorzaakt door COVID-19 en draagt bij aan het afbouwen van de corona-maatregelen. Het is zodoende van belang om ook moeilijk bereikbare groepen te vaccineren. Arbeidsmigranten zijn over het algemeen lastig(er) te bereiken. Gezien het grote maatschappelijke belang om deze groep ook de mogelijkheid tot vaccinatie aan te bieden, stelt de SP vragen aan het gemeentebestuur van Oss. 

Lees verder
12 mei 2021

Attentie op de Dag van de Verpleging

Foto: SP

De SP liet de Dag van de Verpleging niet zo maar voorbijgaan. Een jaar geleden klapten we met alle Nederlanders om de medewerkers in de verpleging en de zorg te ondersteunen. Nu, een jaar later, is de werkdruk in de verpleging en de verzorging nog steeds heel hoog. Het personeel moet veel overuren maken, vakanties kunnen niet altijd opgenomen worden en een loonsverhoging is ook nog niet doorgevoerd. Kortom de zorg blijft onder druk staan.

Lees verder
16 april 2021

Kringloopbedrijf kan weer huisraad ophalen

Foto: Phillip Goldsberry / Unsplash

Op 1 januari is de nieuwe afvalinzameling gestart. Jammer genoeg bleek er een vervelende slordigheid ingeslopen te zijn. Het Kringloopbedrijf mocht niet meer alle huisraad bij de mensen thuis op komen halen. Voor een grote groep mensen is dat heel lastig. Om deze weeffout te herstellen dienden GroenLinks, SP en PvdA op 15 maart een motie in. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Hopelijk wordt de goede service die het Kringloopbedrijf voor 1 januari leverde nu weer hersteld.

Lees verder
16 april 2021

Motie tegen kernenergie in Brabant verworpen

Foto: Boudewijn Huijsmans / unsplash.com

De SP heeft in de raad van 15 april een motie ingediend waarin zij oproept geen plannen te maken voor de bouw van een kerncentrale in de gemeente Oss of elders in Brabant.
De motie die de SP samen met GroenLinks is ingediend werd alleen nog gesteund door de PvdA. Alle andere partijen houden de mogelijkheid open om in de toekomst kernenergie in te gaan zetten.

Lees verder
13 april 2021

Kunnen inwoners van Boschpoort en de Krinkelhoek nog wel groenten eten uit hun tuin?

Foto: Jan Raaimakers

De situatie op en rondom het terrein van de voormalige lakfabriek en ververij van Philips is bijzonder verontrustend. Op het voormalige Philipsterrein  ligt nu de wijk Boschpoort. Het grondwater daar blijkt nog steeds vervuild en loopt zelfs door tot in de Krinkelhoek.

Lees verder

Pagina's