h
10 juni 2020

SP wil duidelijkheid over ambitie energiebesparing

Foto: SP

De gemeenteraad heeft eerder besloten om te zorgen voor 50% van het energieverbruik te besparen. Nu lijkt het college daar op terug te komen. Om helderheid te krijgen over onze korte termijn ambitie (2030) en onze lange termijn ambitie (energieneutraal in 2050) en om spraakverwarring te voorkomen wil de SP graag helderheid. Daarom werden er vragen gesteld aan het college.

Lees verder
4 juni 2020

Duidingsdebat coronacrisis in Osse gemeenteraad

Foto: SP

Op 4 juni was er in de Osse gemeenteraad een ingelast debat over de coronavirus uitbraak in Oss en de gevolgen daarvan voor onze gemeente en haar inwoners. De raad nam in grote meerderheid de motie van de SP aan voor een onderzoek naar het verband tussen luchtkwaliteit en luchtweginfecties. Alleen BeterOss stemde tegen.

Lees verder
29 mei 2020

Oss wil af van de verhuurderheffing

Samen met 39 andere gemeenten heeft Oss een oproep aan het rijk gedaan om de verhuurderheffing af te schaffen. De verhuurderheffing is een extra belasting die woningcorporaties moeten betalen aan het Rijk. De SP-afdeling Oss had uitgezocht om welke bedragen dat ging. BrabantWonen betaalt 16 miljoen euro en Mooiland 20 miljoen. Dit komt neer op twee maanden huur per bewoner. Daar bovenop betalen de corporaties ook nog eens vennootschapsbelasting.

Lees verder
28 mei 2020

SP wil meer huurwoningen en betaalbare koopwoningen in Oss

Foto: SP

De gemeente Oss vraagt haar inwoners regelmatig wat de woonwensen zijn. Dat wordt dan vastgelegd in een mooi rapport en vertaald in een ‘Woonvisie’ en een woningbouwprogramma. Tot zover klinkt het goed. Maar bij de uitvoering gaat het mis. De gemeente neemt weinig regie en laat vooral de projectontwikkelaars hun gang gaan. Het resultaat is dat er vooral dure koopwoningen worden gebouwd. Daar is het meest aan te verdienen.

Lees verder
24 mei 2020

Wordt het nu glasvezel van E-Fiber of van KPN in Oss?

Foto: SP

In 2019 heeft de gemeente Oss samen met het bedrijf E-Fiber geprobeerd de inwoners van Oss warm te krijgen voor aansluiting op het nog aan te leggen glasvezelnetwerk van E-Fiber. Het aanbod wat aan de inwoners werd voorgelegd betrof een aansluiting op het glasvezelnetwerk van E-Fiber en een abonnement voor internetdiensten bij een aantal geselecteerde providers. 

Lees verder
13 mei 2020

Waar blijven de laadpalen?

Foto: SP

Vergeleken met andere steden en met omliggende gemeenten blijkt Oss opmerkelijk weinig laadpalen voor elektrische auto’s te hebben. Diverse dorpen moeten het zelfs zonder laadpaal doen.

Lees verder
11 mei 2020

SP Oss wil onderzoek naar luchtkwaliteit en coronavirus

Foto: SP

Steeds vaker wordt het verband gelegd tussen slechte luchtkwaliteit en luchtweginfecties. Na de Q-koorts epidemie die vanaf 2007 in deze regio veel slachtoffers maakte nam de onrust over de gevolgen van de intensieve landbouw op de volksgezondheid toe. De laatste jaren wordt hiernaar steeds meer onderzoek gedaan. In Oost-Brabant is nu door de coronavirus pandemie onrust ontstaan over het vaak ernstige verloop van coronavirus infecties in deze regio.

Lees verder
9 mei 2020

SP start petitie sociale woningbouw

Foto: SP

Iedereen moet wonen. Helaas is er een tekort aan woningen voor starters en voor mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning of een goedkope koopwoning. De komende jaren zullen er meer nieuwe woningen worden gebouwd. Steun daarom deze oproep van de SP aan de gemeente Oss en teken de petitie online. Naar de petitie

Lees verder
1 mei 2020

SP wil af van verhuurderheffing

Foto: SP

De SP-afdeling Oss heeft brieven gestuurd naar de woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland om te onderzoeken hoeveel geld zij moeten afstaan aan het rijk om te voldoen aan de verhuurderheffing. In verschillende steden van ons land, waaronder Leeuwarden, hebben B&W actie ondernomen om het Rijk te overtuigen dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft. De SP wil dat ook de gemeente Oss zich hierbij aansluit.

Lees verder
12 april 2020

SP roept op tot uitstel of vermindering van de huurverhoging 2020

Foto: oss-spectrum-nl

De coronacrisis hakt er flink in. Verhuurders en hypotheekverstrekkers kregen steeds vaker verzoeken tot vermindering van de huur of uitstel van betaling van huur of hypotheek. De komende huurverhoging van 1 juli zal voor veel huurders de volgende tegenvaller zijn.

Lees verder

Pagina's