h
29 november 2016

SP: Stop met sporten op kunstgrasvelden Voorkomen is beter dan genezen

Foto: SP

Op zondag 27 november 2016 werd bekend gemaakt dat op 58 van de 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Diverse wetenschappers adviseren nu om geen onnodig gezondheidsrisico te lopen, omdat niet gesteld kan worden dat het veilig is om op dergelijke sportvelden te sporten.

De SP vroeg eerder al aandacht voor dit probleem en is net zoals deze wetenschappers van mening dat het voorzorgbeginsel gehanteerd moet worden. Voorkomen is volgens de SP immers beter dan genezen. Het Osse college heeft het vooralsnog aan de clubs zelf overgelaten of zij wel of geen maatregelen willen nemen met betrekking tot sporten op dergelijke kunstgrasvelden.
De SP wil dat het gemeentebestuur de verantwoording niet langer afschuift richting de clubs en de regie weer in eigen hand neemt. Wanneer de gezondheid van sporters niet gegarandeerd kan worden moet de gemeente, als het aan de SP ligt het voortouw nemen en actie ondernemen om deze risico’s te verkleinen. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het Osse college.

Lees verder
29 november 2016

SP wil dubbelspoor bij Ravenstein

Foto: SP

Eric Smaling, SP-Tweede Kamerlid, heeft in Den Haag gepleit voor een dubbel spoor over de brug bij Ravenstein. De spoorbrug vormt al tijdenlang een flessenhals met alle gevolgen van dien.

Lees verder
23 november 2016

SP TEGEN KOMST MESTFABRIEK IN OSS

Dinsdagavond 22 november ging de SP-fractie in overleg met het actiecomité Geen mestfabriek in Oss. De SP blijft tegen de komst van een mestfabriek in Oss en steunt het comité in hun beroepsprocedure.

Lees verder
20 november 2016

SP keurt gemeentebegroting 2017 af

Drie moties SP aangenomen

In de raad van 10 november is de gemeentebegroting voor 2017, opgesteld door het college van B&W, afgekeurd door de SP.

Lees verder
20 november 2016

17 kinderen krijgen een lintje

Foto: SP
De gemeenteraadszaal zat bomvol. Zelfs op de publieke tribune kon er niemand meer bij. De zaal was gevuld met kinderen, ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten.

Op een zeer komische manier leidde Jochem van Gelder de kinderen door het programma. Als reizende reporter zagen we filmpjes ( door DTV gemaakt) waarbij Jochem op bezoek ging bij diegene die een kind hadden genomineerd voor een SP Kinderlintje. De ene keer grappig, de andere keer aandoenlijk. Soms zelfs met een traan. En Iris van Nuland (winnares RTL Superkids) kreeg in 3 seconden de hele zaal stil met haar prachtige vioolspel.

Lilian Marijnissen mocht vanwege de 10 de keer de lintjes opspelden.En de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, sprak in een videoboodschap zijn waardering uit voor de kinderen en de organisatie.

Foto: SP

Hieronder alle winnaars:

Lees verder
17 november 2016

Omwonenden Geffense Plas protesteren tegen uitbreiden van evenementen “Het blijft bij één. Anders wordt het geen.”

Foto: SP

Tijdens een thema-avond van de Dorpsraad Geffen op 15 november, heeft buurtbewoner en SP-raadslid Jan van Kreij namens omwonenden van de Geffense Plas handtekeningen aangeboden die zijn verzameld tegen het uitbreiden van evenementen rond de Geffense Plas. Omwonenden willen in de zomermaanden niet om de drie weken hun huis moeten ontvluchten vanwege geluidsoverlast.

Lees verder
17 november 2016

Gezondheidsadviezen in Oss

Foto: SP

De GGD geeft geregeld gezondheidsadviezen aan de gemeente Oss. Er zijn
adviezen over de intensieve veehouderij en laatst nog over de rubber-korrels
op kunstgrasvelden. De Commissaris der Koning van Brabant adviseert de
Brabantse gemeenten ook: gemeenten moeten terughoudend zijn met vergunningen
voor veehouderijen waarbij meer vee en vrijkomende stoffen komen. Oss
accepteert de adviezen over de rubber-korrels, maar negeert de adviezen over
veehouderijen, de SP wil weten waarom.

Lees verder
15 november 2016

Provincie overweegt steun aan veerponten

Op initiatief van de SP gaat de provincie onderzoeken hoe de continuïteit van de veerdiensten behouden kan worden. Met name SP-statenlid Willemieke Arts en SP-raadslid Adrie Geerts hebben zich daar sterk voor gemaakt. Ze vinden dat de veerdiensten van groot belang zijn voor de leefbaarheid in de dorpen langs de Maas.

Lees verder
8 november 2016

SP voor behoud van Poort Sint Anna

Foto: SP

Vorige week is bij werkzaamheden op het oude ziekenhuisterrein de timpaan van de oude poort van het Sint Annaziekenhuis zwaar beschadigd. De antieke poort, een belangrijk historisch object, zou nog zomaar kunnen verdwijnen. Jan Zoll, fractievoorzitter van de SP pleit ervoor om alles in het werk te stellen de poort toch te bewaren en als het mogelijk  is zoveel mogelijk te herstellen.

Lees verder
6 november 2016

Muziek en politiek in Zout

Foto: SP

De komende editie van Zout op zondag 13 november staat in het teken van muziek en politiek. In Zout vier Osse muziektalenten. Maar muziek is ook politiek. Via subsidies op muziekscholen, poppodia en concerten heeft de overheid een stevige greep op de muziek. Daarom ook debat over muziek en politiek.

Lees verder

Pagina's