h
6 december 2021

Weer te weinig betaalbare woningen

Foto: SP

Tegenover het station in Oss komen 130 nieuwe woningen. Helaas worden in dit plan slechts 15% sociale huurwoningen gebouwd. Dit ondanks de afspraken die gemaakt en in de woonvisie vastgelegd zijn om bij nieuwbouwprojecten minstens 30% sociale huurwoningen te bouwen.

Lees verder
28 november 2021

Oss gaat voor zelfbewoningsplicht

Foto: Brandon Griggs / unsplash.com

De SP heeft het initiatief genomen voor de invoering van een zelfbewoningsplicht. Samen met andere partijen heeft de SP een motie daarvoor ingediend. Wethouder van Orsouw gaf aan al langer bezig te zijn met een regeling, maar tot nu toe is er nooit enige informatie daarover gedeeld met de gemeenteraad. Daarom was een motie meer dan nodig. De motie is door een meerderheid van de raad aangenomen. Alleen de VVD en BeterOss stemden tegen.

Lees verder
28 november 2021

Kunst- Cultuurprijs in Oss

Foto: Michael Afonso / unsplash.com

De SP heeft het voorstel gedaan om een kunst- en cultuurprijs in te stellen voor nieuwe, talentvolle kunstenaars als stimulans in hun ontwikkeling naar de top van de amateurkunst of op de drempel van een professionele carrière. De prijs kan ingezet worden in een breed cultureel gebied van onder andere muziek, beeldende kunst en de letteren.

Lees verder
27 november 2021

Geffense Plas: Natuurlijk & toegankelijk

Foto: Jan Zoll

Onlangs is de pachtovereenkomst van de Geffense Plas beëindigd. De Geffense Plas kan nu overgenomen worden door nieuwe beheerders. Hoog tijd om van te voren duidelijk te krijgen wat de Ossenaren wensen. De SP heeft een voorzet gedaan in het visiestuk Geffense Plas: natuurlijk en toegankelijk.

Lees verder
25 november 2021

Halte voor de Wijkbus

Foto: Mitchell Johnson / unsplash.com

De Wijkbus rijdt sinds 2017 door Oss nadat Arriva gestopt was met de busdienst. Het aantal passagiers van de Wijkbus is de laatste vier jaar flink gegroeid. Er maken nu zo'n 8.500 mensen per jaar gebruik van de Wijkbus. Daarmee is de Wijkbus belangrijk voor de leefbaarheid en de mobiliteit, maar heeft ook een belangrijke sociale functie. De SP vindt het dus van groot belang dat de Wijkbus goed blijft functioneren.

Lees verder
22 november 2021

Schippers Maasveren verdienen eerlijke CAO

Foto: SP

Sinds maandagochtend 22 november voeren de schippers actie bij de veerpont Megen-Appeltern. Het personeel is sinds oktober in conflict met het bestuur van Stichting de Maasveren. Het bestuur van de stichting wil de CAO ernstig versoberen.

Lees verder
19 november 2021

Van Groene Engel naar Kunst- en Cultuurprijs Oss

Foto: Michael Afonso / unsplash.com

De SP dient in de raad van 25 november een voorstel in om een Kunst- en Cultuurprijs in te stellen in onze gemeente. Het geld zou moeten komen van de opbrengst van de Groene Engel. Het gebouw, nu nog in bezit van de gemeente, gaat zeer waarschijnlijk over in particulier bezit, waarbij gewaarborgd is dat het een cultuurpodium blijft.

Lees verder
19 november 2021

SP wil garanties over de Maasveren

Foto: Wim van't Einde / unsplash.com

Sinds oktober 2021 is er sprake van een arbeidsconflict bij Stichting de Maasveren. De kern van dit conflict is dat de stichting de CAO-voorwaarden voor nieuwe medewerkers ernstig wil versoberen. Sinds 2013 is de CAO niet meer aangepast.

Lees verder
12 november 2021

Succes voor de SP: draagkrachtnorm naar 130%

Foto: SP

Er zijn steeds meer mensen die in armoede leven. Niet alleen degenen die afhankelijk zijn van een uitkering, maar ook steeds meer mensen met werk kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Nu nog krijg je toegang tot het gemeentelijk minimabeleid als je minder verdient dan 120% van het sociale minimum. De SP vindt dat te beperkt en heeft jaren achtereen het voorstel gedaan om deze grens te verhogen naar 130%. Na alle jaren dat dit voorstel werd weggestemd, heeft een meerderheid in de raad nu ingestemd met ons plan.

Lees verder
12 november 2021

Politieke beschouwingen

Foto: SP

Voorafgaand aan de behandeling van de begroting waren er politieke beschouwingen van de partijen in de raad. SP fractievoorzitter Jan Zoll legde daarin uit wat de uitgangspunten van de SP voor de standpunten die ingenomen worden.

Lees verder

Pagina's