h

Gemeenteraad

1 april 2012

Caravanbedrijf Herpen wordt opgefleurd

Caravanbedrijf HerpenAls je Herpen vanaf de Berghemseweg binnen komt rijden krijg je de indruk dat je op een caravantentoonstelling bent aangeland. Voormalig SP-wethouder Jules Iding is jarenlang bezig geweest om een oplossing te vinden. Uiteindelijk is dat gelukt in de vorm van grondaankoop en grondruil. Wethouder de Bruijn van de VVD mocht het karwei afmaken. Maar in plaats van tien caravans staan er nu soms wel 35 in het zicht. Dankzij flinke druk van de SP gaat de gemeente een haag planten zodat een gedeelte van de caravans uit het zicht verdwijnt.

Lees verder
9 maart 2012

VVD vergeetachtig?

spEind februari heeft de Osse VVD vragen gesteld aan het Osse college waarin gevraagd werd of het mogelijk is om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te geven aan ZZP-ers met een laag inkomen. Op zich goede vragen die ook de SP had kunnen stellen. Sterker nog, die heeft bijna een jaar geleden dergelijke vragen al gesteld.

Lees verder
6 februari 2012

Houd regeling "Meedoen Is Belangrijk" op peil

Mahmut Erciyas
Het Osse college van b&w wil een korting toepassen op de tegemoetkomingen aan minima in het kader van de Regeling Meedoen Is Belangrijk (MIB). Het gaat om bijdragen voor sociaal-culturele en sportieve activiteiten, zwemlessen voor kinderen en schoolkosten. De SP wil, samen met D66 en TROTS, met een motie voorkomen dat de Regeling MIB wordt uitgekleed. De fracties dienen de motie tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2012 in.

Lees verder
1 februari 2012

SP in actie voor livemuziek

Live Lives logoNaar aanleiding van de perikelen rond livemuziek in café Kaatje en de commissievergadering van 18 januari waarin werd gesproken over deze kwestie is de SP breder gaan kijken naar livemuziek in de Osse cafés.
Het blijkt voor de horecaondernemers steeds moeilijker, en in sommige gevallen bijna onmogelijk, te worden om bandjes te kunnen laten optreden. Er komt administratieve rompslomp bij kijken en de cafés moeten fors aangepast worden wat vaak niet mogelijk is.
Dit alles heeft, volgens de SP, het gevaar in zich dat het osse centrum zijn levendigheid verliest.

Lees verder
9 december 2011

4,6 miljoen voor Life Sciences Park Oss

Jan ZollDonderdag 8 december heeft de gemeenteraad van Oss besloten om met een bijdrage van 4,6 miljoen euro het Osse Life Sciences Park mogelijk te maken. Op initiatief van onder andere de SP is een deel van de bijdrage van de gemeente Oss omgezet van een gift naar een lening. De fractie van de SP heeft zich bij monde van raadslid Jan Zoll sterk gemaakt om niet een renteloze lening te verstrekken maar een lening met een rente gelijk aan de inflatie over de looptijd. Daarmee blijft deze lening voor de inwoners van Oss waardevast.

Lees verder
5 december 2011

Bijdrage Rijk en MSD aan Life Sciences Park onder de maat!

Jan ZollDe gemeenteraad neemt op 8 december de beslissing over de steun aan het Life Sciences Park Oss. SP-raadslid Jan Zoll hierover:
"Het massaontslag bij MSD veroorzaakte vorig jaar een enorme schok. Niet alleen bij MSD maar ook bij andere bedrijven in Oss kwamen veel banen op het spel te staan. Een golf van protest van onder andere de SP, de bonden, de OR en de Raad van Commissarissen heeft er voor gezorgd dat een deel van het werk behouden blijft bij MSD en dat er een nieuw Life Sciences Park wordt opgericht. In het Life Sciences Park komen kleine, nieuwe bedrijven die nieuwe geneesmiddelen gaan ontwikkelen. De gemeente Oss wil samen met de provincie Noord-Brabant, het Rijk en andere investeerders gaan zorgen dat het Osse Life Sciences Park een goede start kan gaan maken. De bijdrage die van de gemeente Oss wordt gevraagd is fors."

Lees verder
10 november 2011

SP biedt gemeenteraad sociaal altenatief

kaartjes met handtekeningen worden opgehangen voor het gemeentehuisDe handtekeningenkaartjes worden bevestigd aan het gemeentehuis

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Oss heeft Paul Peters, fractievoorzitter van de SP, het sociaal alternatief gepresenteerd.

Hier vind u de bijdrage van Paul Peters.

Lees verder
7 november 2011

3000 Ossenaren roepen politiek op om socialer te kiezen

kaartjes met handtekeningen worden opgehangen voor het gemeentehuisDe handtekeningenkaartjes worden bevestigd aan het gemeentehuis

De afgelopen weken zijn er op verschillende plaatsen in Oss protestkaarten verzameld tegen de begrotingsplannen van het college van B&W. Ruim 3000 ossenaren hebben een kaart ingevuld om te protesteren tegen de dreigende bezuinigingen op zowel de zorg en het sociale beleid als op het Osse culturele leven. De actie was een initiatief van de Osse SP en is opgepikt door organisaties en verenigingen in Oss die zich zorgen maken over de drastische plannen van het college.

Lees verder
17 september 2011

Waar liggen de gevaarlijke gasleidingen?

Adrie GeertsVolgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid liggen er in Nederland nog veel oude breukgevoelige gietijzeren gasleidingen. Die zijn inmiddels meer dan dertig jaar oud en daardoor bros geworden. Door trillingen of graafwerk kunnen ze gemakkelijk breken. Ook in Oss zou nog 10 kilometer liggen. De SP vindt het belangrijk dat de inwoners van Oss precies weten waar deze leidingen liggen. Dan weten de mensen wat er aan de hand is als ze een gaslucht ruiken. Daarom heeft de SP aan de gemeente gevraagd om aan te geven waar die leidingen liggen. Minister Verhagen wil dat de oude gietijzeren gasleidingen binnen vijf jaar worden vervangen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier